ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 190

By | October 7, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 190 అనుకోని ఆపద!!  పారూ, “ఏం ఖంగారొద్దు! బర్రె లంజ వచ్చేసింది! దానికి పూకాత్రం ఆగలేదనుకుంటా!” అంటూండగానే, నీళ్ళల్లోంచి లేచి గట్టెక్కింది స్నప్నిక! అది దూకడం దూకడమే బట్టలిప్పి దూకింది అనుకుంటా, దాని బట్టలు ఒక చేతిలో ఉన్నాయి! స్నప్నికని చూసి, ఒకసారి ఊపిరి పీల్చుకుని, లతికత్త మళ్ళా ఐస్ఫ్రూటెయ్యడంలో నిమగ్నమైపోయింది! అమ్మ మెల్లగా కళ్ళు మూసుకుంది! అవీ కూడా సుమత్త ఒళ్ళో తల పెట్టుకుని పడుకుంది! పెద్దీ అమ్మని కౌగలించుకుని అమ్మమ్మ కాళ్ళ మీదే పడుకుండిపోయింది! “నేనంటే నిశాచరుడిని! ఎన్ని రోజులైనా నిద్రలేకుండా ఉండగలను! వీళ్ళట్లా కాదు కదా!” అనుకుని సర్ది చెప్పుకుంటూ, స్నప్నికతో, “నువ్వు ఆత్మలను ప్రోగేసినావు కదా! అప్పుడే వాటిని మీ ఆత్మలలోయలో వదిలేసి వచ్చావా?” అని అడిగా! అది తల అడ్డంగా ఊపుతూ, “ఈ నరమేధానికి నేను కేవలం చూడడానికే వెళ్ళా! ఆత్మలు తప్పించుకోకుండా పట్టుకుని, వాటికోసం వచ్చే కింకరులకు అప్పగించమని అక్కడ ఉండగా నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వబడింది! నీవు నాకు మిగిలిన వారితో వెళ్ళమని చెప్పలేదు కదా! అందుకే, నేను అదే పని చేసి, అక్కడే నిరీక్షించి, కింకరులు రాగానే వారికి ఆ ఆత్మలను అప్పగించి తిన్నగా ఇటు వచ్చేశా! వస్తూ ఉండగా నీవు నన్ను తలుచుకోవడం వినిపించి ఇంక ఆత్రము ఆపుకోలేక దిగంబరంగానే దిగిపోయా!” అంటూ సిగ్గుపడుతూ కాలివేళ్ళతో గడ్డిపరకలు పీకుతూ తల దించుకుని అంది! ఇంతలో పారూ అందుకుని, “అది సరే కానీ, స్నప్నికా! ఇప్పుడు ఇంకోసారి మా నాన్న ఆత్మని తీసుకు రావడానికి బలి కార్యక్రమం చెయ్యాలా?” అని అడిగింది! స్నప్నిక మళ్ళీ తల అడ్డంగా ఊపుతూ, “బలి నన్ను ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి! ఆత్మలను తీసుకువచ్చుటకు కాదు! నేనే ఇప్పుడు మీ వశమై ఉన్నాను! వీరిరువురూ ఎప్పుడైతే దిగంబరముగా నా భగమును చూచితిరో, నాకు వీరిరువురితోడనే ఉండాలని విపరీతమైన వాంఛ కలుగుచున్నది! ఇప్పుడు మీకు మరల మీ నాయన ఆత్మతో మాట్లాడాలని ఉందా? నిరభ్యంతరముగా చెప్పండి! కావలెనంటే, ఆ ఆత్మని కొలది దినములు ఇచ్చటనే ఉంచగలదానను! నాకు ఆ శక్తి ఉన్నది!” అని అనేసరికి, అమ్మ తల రాస్తూ ఉన్న అమ్మమ్మ, “ఒరే! మీ నాన్నతో పాటు, నా డార్లింగ్ లలితను కూడా రప్పించరా! చాలా రోజులయ్యింది!” అంటూ ఉంటే, నేను తల అడ్డంగా ఊపుతూ, “ఉండవే ఈ నెల మాసికం టైమవ్వుతోంది! ముందర మామ్మా-నాన్నలకీ, తర్వాత వెంకీ మామా-ఆయమ్మలకీ మాసికాలు పెట్టాలి! అదీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *