ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 191

By | October 15, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 191 పారూ దాచిన అసలు కథ!  అనూ, జరుగుతున్నది అర్థం కాక, ఇంకా అయోమయంలో బుర్ర గోక్కుంటూనే ఉంది! లల్లీ అత్త చేతిలోని వంకాయ లాగి పక్కకి విసిరేసి, “కానివ్వు” అన్నట్టు సైగ చేసింది! లతికత్త సిగ్గుపడుతూనే మంచమ్మీదనుంచి దిగి, వంగుంది! నేనూ, లల్లీ ఇద్దరమూ లేచి ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ ఉంటే, అనూ ఇంకా బుర్ర గోక్కుంటూ మాకేసి అనుమానంగా చూస్తూ ఉండేసరికి, పారూ, “ఏమయిందే! ఏంటే ఆ కంఫ్యూజింగ్ ఫేసు? ఏమిటీ సమస్య? ” అని అడిగేసరికి, అనూ “నీయమ్మ! పొట్టిలంజా నువ్వే సమస్య! నువ్వు చెప్పిన స్టోరీకి నాకే బల్బులు పగిలాయి! వీళ్ళిద్దరూ నథింగ్ హ్యాపెండ్ అన్నట్టు మామూలుగా ఉన్నారేంటే? ” అని అంటూ ఉంటే, ఇద్దరమూ ఒకేసారి వంగున్న లతికత్త పిర్రల్ని తబలా వాయించినట్టు వాయించి, కోరస్గా “లతికత్తా! ఒక్కసారి నువ్వు ఇందాకటి 15 ఫీట్ రూపంలోకి మారవా?” అని గారంగా అడిగేసరికి, లతికత్త అనుమానంగా చూస్తూనే నాలుగడుగులు ముందరికి వేసి తన ఒరిజినల్ రూపంలోకి మారింది! లల్లీ, ఇంకా మంచమ్మీదే కూర్చుని ఉన్న శంతనత్తని కూడా లాగి, “అత్తా! నువ్వూ నీ ఒరిజినల్ రూపంలోకి రావా?” అని అనేసరికి, శంతను కూడా 15 ఫీట్ రూపంలోకి మారింది! వినయాదేవి అనూని ఆనుకుని కూర్చుని ఉంటే, “వినూ! నువ్వు కూడా నీ వైట్ కోబ్రా రూపంలోకి మారవా?” అని అన్నా! అనూ-పారూ మాకేసి అనుమానంగా చూస్తూ ఉంటే, అత్త డవుట్ఫుల్ గానే కింగ్ కోబ్రాగా మారి చుట్టుకుని పడగ విప్పి నుంచుంది! పారూకి ఏదో డవుటు కొట్టి నా మొహం కేసి చూస్తూ ఉంటే, లల్లీ నాకూ పారూకి మధ్యలో నుంచుని, “వినయత్తా! పక్కకి కాదు వీళ్ళ మధ్యలోకి రావా?” అని అడిగింది! పారూకి నా మొహం కనిపించక, నాతో కళ్ళతోనే మాట్లాడలేకపోతూ సతమతమవుతూ ఉంటే, నేను గట్టిగా “లల్లీ! రెడీ వన్-టూ-త్రీ” అని అంటూండగా, లల్లీ నాతో ఇన్-సింక్ గా అదాటుగా ఉన్న పారూని ఒక్క గుంజు గుంజి, ఇద్దరమూ దాని చెరో కాలూ పట్టుకుని గాల్లోకి ఎగరేసేసరికి, అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఆ సంఘటనకి షాకవ్వుతూ, 15 అడుగుల అత్తలిద్దరూ గాల్లోనే క్యాచ్ చేసారు! లల్లీ కొంచెం కోపం నిండిన కంఠంతో, “అత్తలూ! లంజని దింపకండి! అట్లానే గాల్లో తల్లకిందులుగా పట్టుకునే ఉండండి! వినయత్తా! నువ్వు వీళ్ళని చుట్టుకుని పైకెళ్ళి, నీ తోకతో పారూ గుద్ద చింపెయ్యవే!” అంటూ అరిచేసరికి, పారూ, “ఓరినాయనో! ఈ లంజాకొడుకూ-లంజముండా పసిగట్టేశారులా ఉంది! వద్దర్రో! ఆగండిరోయ్! ఈ నైటంతా ఎంజాయ్ చెయ్యాలీ అని ప్లాన్స్ వేసుకుని ఉన్నా! నా పూకూ గుద్దా చింపద్దు! నేను చెప్పిందంతా అబద్ధం! మీరు నా బుస్సు పట్టగలరో లేదో అని టెస్టు చేశా అంతే! కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి! నన్ను దింపమని చెప్పరా విన్నూ! నాకే! తిన్న వంకాయ కూర నీ మీదే కక్కుతా!” అంటూ గోల గోల చేస్తూ ఉంటే, నేను, “అదీ! అట్లా రా దారికి పొట్టిలంజా! అంటే మేమిద్దరమూ నీ మనసు చదవమూ అని అనుకున్నావు కదా? లంజకానా! అయినా దానికి మేము నీ మనసు చదవక్కర్లేదు! అబద్ధం చెప్పడం కూడా సరిగా రాదు నీకు! మొన్న ఏదో ఫ్లూక్ గా నీ బుస్సు వీళ్ళంతా నమ్మేశారు! కారణం నేనూ నీతో కలిసి డ్రామాని రక్తి కట్టించడం వల్ల! వీళ్ళందరూ నేను

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *