ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 194

By | October 29, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 194 సీక్రెట్స్ ఫ్రం ఇంద్రజాదేవి!   మందు మత్తులో ఉన్న లతీ పక్కనే ఉన్న శంతనుని కెలికేస్తూ, శంతను బుగ్గలు పట్టుకుని పిండుతూ, “ఉమ్మహ్!” అంటూ సౌండ్ వచ్చేలా ముద్దు పెడుతూ, “పిచ్చిమొహాల్లారా! మాకు విన్నూ గాడి మొడ్డ రాసిచ్చెయ్యండి! అదే మమ్మల్ని దారిలోకి తెస్తుంది! మీరు అనవసరంగా బుర్ర బాదుకోనక్కర్లేదు! మాకు మీ అన్నగాడి మొడ్డని ఇచ్చారంటే, మాకు మేమే శాంతపడిపోతామే!” అంటూ పలవరిస్తూ, పక్కనే ఉన్న శంతను మీద పడింది! అంతే! ఆల్రెడీ తిక్కలో ఉన్న శంతను, లతీని ఒక్క నెట్టు నెట్టేసరికి, లతీ మరింత ఫోర్సుతో “ఏంటమ్మా శంతనూ, నాగలోకంలో వీళ్ళన్నని చూడగానే బుద్ధిమంతురాలివి అయిపోయావా? చెట్టెక్కి మరీ విన్నూ దెంగుడు చూసింది ఎవరో మరచితివా?!” అంటూ వెక్కిరిస్తూ ఉంటే, లతీ గోల తట్టుకోలేక, శంతను, “పుత్రీ! అనూ! ఆ పానీయము నాకునూ కొంచెం ఇచ్చి, పుణ్యము కట్టుకో తల్లీ! ఈ గాంధర్వ నస భరించలేకున్నా! మీ అమ్మలాగే, నేనూ ఆ మధిర కొంచెం పుచ్చుకుని, సోయలోనే లేకుండా పోతాను! అసలే గొడవా ఉండదు!” అంటూ గోలెట్టసాగింది! మందు పొయ్యనా అన్నట్టు అనూ నాకేసి క్వష్చన్ మార్క్ ఫేస్ వేసుకుని చూసింది! లల్లీ కిందపెదవిని మడిచి మునిపంటితో కొరుకుతూ, “కానివ్వు! వీళ్ళ ప్రతాపం ఏంటో చూదాం!” అన్నట్టు తలాడించేసరికి, అనూ నా గో ఎహెడ్ కోసం చూడకుండా, ఒక గ్లాసుని కుండలో ముంచి నిండా మందు తీసి, శంతనుకి ఇచ్చేసింది! అసలేం ఆలోచించకుండా, శంతను ఒకే ఒక్క గుక్కలో గ్లాస్ మొత్తం తాగేసి, ఇంకో గ్లాస్ కావాలంటూ చెయ్యి చాపింది! అనూ కుండలో ఇంకెంత మిగిలుందా అని చూసేసరికి, సగానికి పైనే ఉంది! మళ్ళీ లల్లీ నాడ్ దొరికాక, ఇంకో గ్లాసుడు మందు ముంచి ఇచ్చేసింది! శంతను ఆ గ్లాస్ కూడా గటగటా లేపి దెంగి, గ్లాసుని అనూ వైపు విసిరి, తన చీర కొంగుతో మూతి తుడుచుకుంటూ, కొంచెం కొంచెం మత్తెక్కుతూ ఉండగా, కాళ్ళు జాపి, తన ఎదురుగా కూర్చున్న నా ఒళ్ళో పెట్టుకుని, కళ్ళు మూసుకుంది! ఈ లోపు పారూ లాఘవంగా డ్రైవ్ చేస్తూ మా అడ్డాకి తీసుకొచ్చేసి, జీప్ షడన్ బ్రేక్ కొట్టేసరికి, ముగ్గురత్తలూ తూలి ముందర

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.