ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 195

By | November 2, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 195 సీక్రెట్స్! మోర్ సీక్రెట్స్!  ఇంద్రజాదేవి గట్టిగా ఇంకోమారు ఊపిరి తీసుకుని, “మీ మొదటి ప్రశ్న! ఈ విషయాలన్నీ నాకు మాత్రమే ఎట్లా తెలుసూ అని కదా! నా భర్త పేరు అతిచిత్రమాహావిచిత్ర గుప్త! చిత్రగుప్తులవారికి వరుసకి సోదరుని కుమారుడు! ఆ విధముగా చిత్రగుప్తులవారు నాకు మామ వరుస! ఇక నా భర్త బాధ్యతలలో, సమస్తలోకములలో ఎవరైనా తిరిగి పునర్జన్మలు ఎత్తవలసినంత బాధ్యలను వదిలిపెట్టి మరణిస్తే, వారి జీవిత సారాంశమును గ్రంధీకరించి భద్రపరుచుట! మీకు తెలిసినదే! నా పతి ఒక పచ్చి తాగుబోతూ, తిరుగుబోతూ! కనుక ఆ క్రోడీకరించిన గ్రంథము నా అధీనములోనే ఉన్నది! నేను స్వర్గపురిలో ఉన్నప్పుడు, నాకు అక్కడ ఎవరూ స్నేహితురాళ్ళు కానీ మిత్రురాళ్ళు కానీ లేరు! ఉబుసుపోక నేను ఆ గ్రంథమును పఠించుచూ ఉండెడిదానను! అటుల నాకు అణిర్వేక చరితము కంఠస్తమయినది! మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలీ అంటే, నా మొగుడు సచ్చినోడు “రికార్డ్స్ కీపర్ ఆఫ్ ద సోల్స్ దట్ రీ ఇన్-కార్నేట్!” అనగా “పునర్జన్మలు పొందే ఆత్మల చిట్టా నిర్వాహణాధికారి”! కానీ ఆ తాగుబోతు సచ్చినోడు ఎప్పుడూ మందు మత్తులోనే ఉండటం వలన ఆ చిట్టపద్దుల లెక్కలు నేను చూస్తూ ఉంటాను! ఇహ మీ రెండవ ప్రశ్న! నాకు ఈ విషయము తెలుసునని నాగరాజునకూ, తక్షకనాగేంద్రునకూ ఎటుల తెలియును అని కదా! నాగరాజునకు ఎటుల తెలియును అనగా, అష్టదిక్పాలకుల సభలు జరిగినప్పుడు, నా భర్త అసమర్థత వలన, నేనే వారి సూచనల మేరకు, పునర్జన్మలు పొందే ఆత్మలకు సంబంధించి వారడిగిన ప్రశ్నలకు, నేను ఆ గ్రంథమును పరిశీలించి, బదులిచ్చెడిదానను! ఇహ తక్షకనాగేంద్రానికి కూడా, అతిచిత్రమహావిచిత్రులవారి బాధ్యతలను వారి భార్య నెరవేరుస్తోంది అన్న సంగతి పదునాలుగు భువనమ్ములనందూ ఖ్యాతి గాంచిన వార్తే! బహుశా వారి చెవిన కూడా అటులనే చేరినదేమో! అంతకు మించి మరొకటి లేదు!” అని అన్నాది! షడన్ గా పారూ, “ఏయ్! ఏయ్! మళ్ళీ బుస్ వేస్తున్నావ్ కదా? ఇంద్రుడి అల్లుడేంటీ? రికార్డ్ కీపరేంటి? ఇంద్రుడి కూతురేంటీ? అష్టదిక్పాలకుల సభలో గుమస్తా పని ఏంటీ? అంతా బుస్సే కదా!” అంటూ తగులుకునేసరికి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *