ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 202

By | December 8, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 202 స్టెల్లా మేరీ స్టోరీ!!  అందరూ ఎవరి పనులు వాళ్ళు చెయ్యడం మొదలెట్టారు! అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయా! అందరూ పద్ధతిగా బట్టలేసుకుని ఉన్నారు! నేను సిగరెట్ కంప్లీట్ చేసి, నడుచుకుంటూ అణిర్వేకుడి విగ్రహం దగ్గరకి పోయి, తనకేసే చూస్తూ నుంచున్నా! ఎంతసేపు అట్లా విగ్రహం కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూ ఉన్నానో తెలియదు! ఇంతలో ఎవరో వస్తున్న అడుగుల చప్పుడు వినిపించి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ఇందూ, ఒక పెద్ద వెండి గ్లాసులో పొగలు కక్కే కాఫీ తీసుకొచ్చింది! నేను దాని చేతిలో కాఫీ గ్లాసు తీసుకుని, కాఫీ గ్లాసుని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుని, అందులోంచి వస్తున్న ఆరోమాని ఒక్కసారిగా గుండెలనిండా పీల్చేసరికి, నాకు అయిదారు పెగ్గులు రా కొట్టినంత కిక్కొచ్చింది! నాకేసి ఒక అమాయకపు మొహం పెట్టి కళ్ళు పెద్దవి చేసి, వింతగా చూస్తూ ఉన్న ఇందూతో, “నాకు కాఫీ అంటే ప్రాణం ఇందూ! కాఫీ, సిగరెట్ ఉంటే నాకు అన్నం కూడా అక్కర్లేదు!” అనంటూ, విగ్రహం దగ్గరనుంచి వెనక్కి వస్తూ, “ఏమే ఇందూ! నిన్న రాత్రి చేరారు కదా! పొద్దున్నకి అన్నీ సర్దేశారు! ఇవన్నీ తేవడానికి డబ్బులెక్కడినుంచి తెచ్చింది మణత్త?” అని అడిగా! ఇందూ, “మణి పెద్దమ్మ వాళ్ళింటికి వెళ్ళగానే, అందరమూ శుభ్రంగా స్నానాలు చేసి వచ్చేసరికి, మణిపెద్దమ్మ తను ఇదివరకు పనిచేసిన కాలేజీ హాస్టల్కి ఫోన్ చేసింది! అక్కడనుంచి ఒక ఆటోలో మాకు భోజనాలు వచ్చాయి! అవి తిన్న తరువాత, మణి పెద్దమ్మ కాలేజీ డైరక్టర్ ఒకాయనకి ఫోన్ కొట్టి, నాకు ఇట్లా అర్జంటుగా డబ్బులు కావాలి అని చెబుతే, ఆయన ఒక మనిషితో క్యాష్ పంపించాడు! మణి పెద్దమ్మ మీ దగ్గర తగ్గి ఉంది కానీ, వాళ్ళ కాలనీలో పెద్ద నాయకురాలే! ఎవరికో ఫోన్ కొట్టగానే, మూడు బళ్ళూ తెచ్చి ఇంటిముందర పెట్టారు! కాలేజీ హాస్టల్ నుంచే, కాఫీ పౌడరూ, పాల పౌడరు డబ్బాలూ కూడా వచ్చాయి! మణి పెద్దమ్మ, వచ్చిన క్యాష్లోంచి అందరికీ పంచేసి, ఇత్సీని అడిగి, స్టెల్లా ఫోన్ నంబర్ పట్టి, ఫోన్ కొట్టి ఆవిడ ఇంటికి స్వానీ పుష్పలతో మణత్త ఇందూ వెళ్ళేసరికి, మాటల్లో ఆవిడ పేరు స్టెల్లా మేరీ అని ఒకప్పుడు మీ ముత్తాతా, ముత్తవ్వలతో చదువుకున్న వ్యక్తి అని తెలిసింది! ఇంక తరువాత సంగతి నీకు తెలిసిందే! ఈలోపు స్టెల్లా మేరీని తీసుకొచ్చారు! రాత్రి అందరమూ మీ దెంగులాట లైవ్ చూస్తూ, ఒకళ్ళని ఒకళ్ళం బాగా కెలుక్కుని పడుకున్నాము! కరెక్టుగా కార్లు బయలుదేరే టైముకి, స్టెల్లా ఏదో మర్చిపోయా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *