ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 205

By | December 22, 2022
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 205 కొత్త బిళ్ళ(లు) - 2!  లల్లీ మత్తుగా, “ఏంట్రా? ముసల్ది అట్లా తోసేసి పరిగెడుతోంది?” అనంటూ నా మచ్చగాడిని నోట్లోకి తీసుకోబోతూ వాడికేసి చూసి, “నీయబ్బ! రేయ్! నువ్వు గుద్దలో పొడిచిన పోటుకి ముసల్ది గాభరా పడిపోయి, షిట్టొదిలేసింది! నీ పోటు దెబ్బకి, ముసల్దాన్ని ప్రకృతి పిలిచినట్టుంది! పోయి మచ్చగాడిని శుభ్రంగా కడుక్కో! ఖరాబ్ ఖరాబ్ చేసింది ముసల్ది!” అంటూ విసుక్కుని, నన్ను పక్కకి తోసి వెల్లకిల్లా పడుకుంది! నేను మచ్చగాడికేసి చూసేసరికి, ముసల్దాని మలం కొద్దిగా అంటుకుని ఉంది! “ఛస్!” అని విసుక్కుంటూ నేను లేచెళ్ళి నా సుల్లిని శుభ్రంగా కడుక్కుంటూ, “ముసల్ది ఎటుపోయిందా?” అని చూసేసరికి, బాత్రూంలోంచి నీరసంగా రావడం కనిపించి, “ఓహో! షిట్టొచ్చి పరిగెత్తావా స్టెల్లా మామ్మా?” అని గట్టిగా అరిచేసరికి, అందరూ ఒక్కసారిగా తమ తమ పనులను ఆపేసి తనకేసి చూడడం మొదలెట్టారు! అది చూసి స్టెల్లా ఆగిపోయి నాకేసి దీనంగా చూస్తూ, “నా పరువెందుకు తీస్తావు చెప్పు? అసలే ముసల్దాన్ని! కుర్రపిల్లలా వావీవరుసా చూడకుండా నీతో పడుకున్నా అని వీళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారో? అని సిగ్గుతో చచ్చిపోతూ ఉంటే, నన్నింకా ఇరకాటంలో పెట్టడం భావ్యమా?” అంటూ గొణిగేసరికి, నా అరుపుకు నిద్ర లేచిన అమ్మ, మంచమ్మీదనుంచి లేచొచ్చి, స్టెల్లాని వెనకనుంచి వాటేసుకుని, “అమ్మమ్మా! నిన్ను చూసి కామెంటు చేసేంత ధైర్యం ఉన్న పూకులేవీ లేవిక్కడ! సిగ్గూ ఎగ్గూ లేకుండా ముట్టులో కూడా వీడికి కాలెత్తిన పూకులే ఉన్నాయి! అది నీ తప్పుకాదు! వీడి కన్ను పడ్డాక అవతల ఎవరైనా సరే, వీడికి కాలెత్తాల్సిందే! అయినా నువ్వు ముసలిదానివి అయితే, అవీ-సవీలు పోయిన సహస్రంలో పుట్టారు! పన్నెండొందల ఏళ్ళు పైబడే వాళ్ళ వయసు! వాళ్ళే అనుకుంటే, ఇంద్రజాదేవీ! మీరోసారి ఇటు వచ్చి, మీ పరిచయం చెప్పండి అమ్మమ్మతో! మా అమ్మమ్మ ఓ తెగ సిగ్గుపడిపోతోంది!” అని ఇంద్రజాదేవిని పిలిచింది! ఎవరు తనని ఫీల్డులోకి లాగుతారా? అని గొల్లి పిసుక్కుంటూ, లల్లీ ఇటు రాగానే, మళ్ళా వంటల దగ్గరకి పోయి కూర్చున్న అమ్మమ్మతోపాటు కూర్చుని పరధ్యాన్నంగా అజమాయిషీ చేస్తూ ఉన్న ఇంద్రజాదేవి, అమ్మ పిలిచిన పిలుపుతో ఒక్కసారి ఈ లోకంలోకి వచ్చి, వయ్యారంగా నడుస్తూ వచ్చి, స్టెల్లా భుజమ్మీద చెయ్యి వేసి, “నా వయసు 260 ఏళ్ళ పై మాటే! నీకన్నా రెండింతలు ఎక్కువ! ముసల్దాన్నన్న కనికరం లేకుండా, నన్నే గాల్లో ఎగరేసి ఎగరేసి దెంగారు! కొత్తగా వచ్చిన యవ్వనపు పొంగులతో నువ్వు వాడి ప్రాణాతిప్రాణమైన మంగకి కలర్ జిరాక్సులా ఉన్నావు! ఆగుతాడా వాడు? వాడాగినా, పిల్ల లల్లీ అస్సలాగదు! ఇద్దరినీ మనం భరించాల్సిందే! వాళ్ళ కంటి చూపు మన కటి మీద పడ్డాక, కాలెత్తి దింపించుకోవల్సిందే! విధి! తప్పదు! మనసుని కుదుటపరుచుకుని, శరీరాన్ని వాళ్ళిద్దరికీ అప్పగించేసి, ఎంజాయ్ చెయ్యడమే మనకున్న ఏకైక మార్గం! అట్లా అని వాళ్ళేదో ఘోరాలు చెయ్యరు! మన నవరంధ్రాల్లోంచీ, కామకూజితాలను బయటకు లాగుతారు అంతే!” అనంటూ అనునయంగా చెబుతూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *