ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 209

By | January 11, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 209 ఫుట్బాల్ ఆడేసిన మహానుభావులు!  అక్కడ షాక్డ్ స్టేట్లో స్థాణువులా మణత్త చేతిలో రెండు కాఫీ గ్లాసులతో నుంచుని ఉంది! బహుశా పారూకీ లల్లీకీ కాఫీ కలిపినట్టుంది! మొత్తం వినేసినట్టుంది! మొహాన ఒక చుక్క నెత్తురు బొట్టు లేదు! కళ్ళల్లోంచి నీళ్ళు ఉబుకుతుండగా, తెల్లగా పాలిపోయింది అత్త మొహం! ఏం మారదా? రేపు నువ్వు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోతావూ అని అంటే ఎవరికైనా అట్లానే ఉంటది! సమస్య అది కాదు! హరిత అరిచింది మణత్తని చూసి కాదు! అసలు మణత్త దానికి కనిపించే ఛాన్స్ లేనే లేదు! మరదెందుకు అరిచిందా? అని చూసేసరికి, ఏదో భారీ నాగం జరజరా పాక్కుంటూ వస్తున్న శబ్దం మాక్కూడా వినిపించి, నేనూ లల్లీ రోజక్క విడివడి, లల్లీ ఒక్కసారిగా చిటికేసేసరికి, దిగంబరంగా ఉన్న మా వంటి మీద లక్షణంగా బట్టలు ప్రత్యక్షమయ్యాయి! నేనోసారి అణిర్వేకుడి వైపు దీనంగా చూసి, ఎవరొస్తున్నారా? అని చూసేసరికి, కావలి భటులు ముందు పాక్కుంటూ వస్తూ ఉంటే, ముందర తక్షక మహా నాగమూ, వెనుక సపరివార సమేతంగా నాగరాజూ వేంచేస్తున్నారు! వాళ్ళని చూసి అనూ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడి, తన వంటిమీద ప్రత్యక్షమయ్యిన చీర కొంగుని నెత్తిమీద కప్పుకుని ఖంగారుపడుతూ వాళ్ళకి ఎదురెళ్ళింది! ఈలోపు, నంగా పుంగా ఉన్న మిగిలిన గ్యాంగ్ మొత్తానికి వార్ణింగ్ ఇవ్వమని, అందరికీ ఆతిథ్యం రెడీ చేయమని చెప్పి, పారూ సులోచనినీ, స్వప్నికనీ తోలేసింది! నేనూ, లల్లీ, పారూ ముగ్గురమూ అనూ వెనకాలే వెళ్ళి అణిర్వేకుడి బొమ్మ దగ్గరకి వచ్చి ఆగిపోయిన మహనీయులందరికీ సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేసి, నేనూ లల్లీ తక్షక నాగము పక్కనే నడుస్తుండగా, అనూ-పారూ నాగరాజు పక్కనే నడుస్తూ దగ్గరుండి వాళ్ళని చెరువు దగ్గరున్న మా అడ్డా మీదకి తీసుకు రాసాగాము! మణత్త మాత్రం ఇంకా షాక్ లోంచి బయటకు రాలేదు! రోజక్క మణత్తని పొదవి పట్టుకుని తీసుకొస్తోంది! ఈలోపు మా మంత్రాల మరిడమ్మలు మాయలు చేసేసి, అందరి వంటిమీదా సలక్షణమైన బట్టలు సృష్టించేశారు! అట్లానే ఒక పాతిక ముప్పై మంది కూర్చోవడానికి, సింహాసనాల్లాంటి కుర్చీలను సృష్టించి రెడీగా ఉన్నారు! అన్నాలు తింటున్నవాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్లేట్స్ దూరంగా పడేసి చేతులు కడుక్కుని రెడీగా ఉన్నారు! వినయత్త, తెల్లని సిల్కు చీరా, జాకెట్టూ, వంటినిండా నగలూ, మొహాన బొట్టుతో ఎంతో అందంగా చెన్నై ఇంట్లో మేడ మీద ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఉన్నంత మనోహరంగా ఉంది! తక్షక నాగాన్నీ, నాగరాజునీ చూస్తూనే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, వాళ్ళకి మోకాళ్ళమీద వంగుని నమస్కారం చేస్తూ ఉంటే, అత్త గుద్దని చూడంగానే,

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *