ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 210

By | January 21, 2023
telugu sex stories xossipi ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 210 పరాచికాల ఫలితం!  నేను కొంచెం కటువుగానే, “మానవా లేదూ, వినవా లేదూ! అంత పరితపించిపోయేదానివైతే, మమ్మల్ని జాసూస్ లెక్క ఫాలో అయ్యుండే దానివేకావు! ఏం గుర్తు పట్టలేదు అనుకుంటున్నావా? నీ గెడ్డం మీదున్న ఈ పుట్టుమచ్చ నిన్ను మాకెప్పుడో పట్టించేసింది! నువ్వు లయోలా కాలేజ్లో కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ గా పని చెయ్యడమూ, అక్కడ నన్నూ లల్లీనీ రిస్కులో పడకుండా మా నాన్నకి ఫోన్ కొట్టడమూ అన్నీ గుర్తున్నాయి! కనుక, ఈ కవరింగ్ స్టోరీలు ఆపేసి, నీ అసలు కథ చెప్పు! అది విన్నాక మేమో డెసిషన్ కి వస్తాము!” అన్నాను! ఆమాత్రానికే ఆవిడ కళ్ళెంబడి నీళ్ళు పెట్టేసుకుంటూ, “నాకు తెలుసు! నువ్వు నన్ను గుర్తుపడతావని! కానీ నా మనస్సూరుకోక, నీకు దూరంగా ఉండలేక, దూరం నుంచి నిన్ను చూస్తూ ఉండడానికి, అట్లా ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తూ, నిన్ను రోజూ కాలేజ్లో చూసుకుంటూ బ్రతికా! నీ ముందరకి ధైర్యముగా రాకపోవడానికి, నువ్వే అణిర్వేకుడి మరుజన్మవో కావో అన్న సందిగ్ధం ముఖ్యకారణము! నిన్నూ నీ మన్మధ రూపాన్ని చూసి మోహించని స్త్రీ అసలు ఆడదే కాదు! నేను స్వచ్ఛమైన కన్యని! ఓపగలనా? అయినా నా శపథం కోసం ఆగాల్సి వచ్చింది! ఇందాక నిన్ను ఇక్కడ చూసినప్పుడు నా మనస్సులో ఆనందం ఎట్లా పెల్లుబిక్కిందో, కోరికలు ఎంతలా ఎగిరిపడ్డాయో నాకే తెలుసు!” అనంటూ ఇంకా చెప్పబోతూ ఉంటే, నేనడ్డంపడి, “ఆ! ఆ! అది నేనూ గమనించాలే! చుట్టూ జనాలున్నారని ఆగిపోయావ్! లేదంటే నా మీద పడి నన్ను ముద్దులతో ముంచెత్తేదానివి! నా కంటిచూపులోంచి చీమ కూడ తప్పించుకోలేదు! ఆల్చిప్పల్లాంటి పెద్ద పెద్ద కళ్ళేసుకుని, కోరికతో నాకేసి చూస్తూ నుంచున్న నువ్వెంత??” అనంటూ కౌంటర్ ఇచ్చా! దానికామె మరింత టెన్షన్ పడిపోతూ, “అట్లా కటువుగా నన్ను దూరం పెట్టకు! నేను నిన్ను మోసగించాలనుకోలేదు! నీవే ఆ పునర్జన్మవి అవ్వాలని ఎందరు దేవుళ్ళకి మొక్కుకున్నానో నాకే తెలుసు! కేవలం నిన్ను చూడకుండా ఉండలేక, లెక్చరర్గా మీ కాలేజీలోనే చేరి, రోజంతా నిన్నే చూసుకుంటూ ఉండేదానిని! నేనేంటి, కాలేజ్లో ఉన్న ఆడపిల్లలందరికీ నువ్వు మన్మధుడివే! ఇంకొక ఆడదాన్ని నువ్వు కన్నెత్తి చూసేవాడివే కావు! ఎంతసేపూ నీకు నీ చెల్లెలి మీదే ధ్యాస! అది నన్ను ఎంతగా బాధించిందో నీకు తెలుసా? కన్నెత్తి చూస్తే చాలు! పరుగున వచ్చి నీ కౌగిలిలో వాలిపోవాలని ఉండేది నాకు!” అనంటూ తన ప్రేమ వ్యక్త పరుస్తూ ఉంటే, నేనింకోసారి అడ్డం పడి, “ఇంద్రణీ, గంగొదినా! ఈవిడని మన గ్యాంగ్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి పరిచయం చెయ్యండి! తన వాదన తనే వినిపించుకుంటుంది! ఈమె కళ్ళలో నాకు నా మీద ప్రేమ తప్ప మరేదీ కనిపించలేదు! నేను నమ్ముతున్నా! చంద్రికాదేవీ! నీవాదన నువ్వే వినిపించుకోవాలిక్కడ! ఇక్కడున్న ప్రతీ స్త్రీ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *