ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 218

By | March 1, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 218 గజిబిజి గందరగోళం – 5  ఒక క్షణం ఏమవుతోందో అర్థం కాలేదు నాకు! అంతా చీకటి చీకటిగా ఉంది! ఒక రకమైన కుళ్ళుకంపుకోడుతోంది మేమున్న చోటు! తేమగా గాలిలో ఆక్సిజన్ బాగా తక్కువగా ఉన్నట్టుంది! ఇంతలో లీలాదేవి ఒకపక్కనుంచి నన్ను భయంగా వాటేసుకుంది! కాళ్ళకి ఒక రకమైన బంక తగుల్తోంది! నాకూ లీలకి కొంచెం వెనకగా ఉంది నూర్! నా నోట్లోని సిగరెట్ వెలుతురే దిక్కు! నూర్ షడన్ గా “ఛీ ఛీ!” అంటూ నన్ను వెనకాలనుంచి గుద్దుకుని, వెనక్కి జరుగుతూ తూలబోతూఉంటే, నేను నా చేతిలోని సిగరెట్ దిండుని పట్టుకోమని లీల చేతిలోపెట్టి, రెండో చేతిలోని సిగరెట్ ప్యాకెట్ని జేబులోకి తోసి, లైటర్ వెలిగించి చూద్దును కదా, మేము వర్మ్ హోల్లో లేము! ఒక వర్మ్ లోపల ఉన్నాము! మేము ముగ్గురమూ పక్క పక్కనే నుంచున్నా, దాని టాప్ అండ్ సైడ్స్ మాకు తగలట్లే అంటే ఎంత పెద్ద జీవం పొట్టలో ఉన్నామో నాకు అర్థం అవ్వసాగింది! లీలాదేవితో “నన్ను కొంచెం వదిలితే, మనమిక్కడనుంచి బయటకు ఎట్లా పడగలమో ఆలోచిస్తా!” అని అంటూ ఉంటే, నూర్ అప్పుడు చూసింది లీల పొజిషన్ని! లీల నా ఎడమ చేతిని గట్టిగా వాటేసుకుని నుంచుని ఉంది! నా ఎడమ మోచెయ్యి తన రెండు సళ్ళ మధ్యలోనూ ఇరుక్కుని ఉంది! నూర్ కోపంగా ఏదో అనబోతూ ఉంటే, “మిస్ నూర్! నన్నోమాట అనే ముందర ఎవరు ఎవర్ని పట్టుకున్నారో చూసి అంటే పద్ధతిగా ఉంటుంది! సాయంత్రం నుంచీ ఓ తెగ నీల్గుతున్నావు! ఏంటి సంగతి? నీకేసి చూస్తేనే చిటపటలాడిపోతున్నావే? నాకేమైనా కరువనుకుంటున్నావా నీకేసి ఆబగా చూడడానికి?” అంటూ ఒక రేవెట్టేశా! నూర్ బిక్కమొహం వేసుకుని ఆల్మోస్ట్ టియర్స్లో ఏడుపు లంఖించుకోబోతుంటే, లీలని నూర్ వైపు నెట్టి, “కొంచెం ఈ లైటర్ ఇట్లానే పట్టుకోండి” అంటూ లైటర్ కూడా లీల చేతికి ఇచ్చి, నోట్లోని సిగరెట్ని రెండే దమ్ముల్లో ఫినిష్ చేసి కింద పడేసా! దాని నిప్పు వల్ల మమ్మల్ని మింగేసిన జంతువేదో ఒక్కసారిగా జలదరించేసరికి, నేను నా వెనకాలున్న నూర్, లీలలమీద పడ్డా! ఇంతలో లైటర్ వెలుగులో ఆ జీవమేదో మెల్లగా చుట్టుకుంటోంది అని అర్థమయ్యింది! వెంటనే నేను, ఇద్దరినీ హెచ్చరిస్తూ, “రెడీగా ఉండండి! నేను కిల్లర్ పంచ్ ఇవ్వబోతున్నా! చీలగానే మనం బయటకు దూకెయ్యాలి!” అంటూ ఆ జీవం ఎటు వైపు మెలిక తిరుగుతోందో చూసుకుని, స్టాన్స్ తీసుకుని, బిగ్గరగా షౌట్ చేస్తూ, కిల్లర్ పంచ్ లెఫ్ట్ సైడ్ గోడలా ఉన్న ప్రాంతంలో ఇవ్వడానికి చెయ్యి గాల్లోకి విసిరానో లేదో, షడన్ గా లోపలి వైపునుంచి విపరీరమైన దుర్గంధ పూరితమైన గాలి వేగంగా మమ్మల్ని ఒక్కసారిగా ఆ జీవం కడుపులోంచి బయటకు విసిరేసింది! లీలా-నూర్ ఇద్దరూ ఖంగారులో నన్ను గట్టిగా చెరోపక్కనుంచీ వాటేసుకున్నారు! మేము ఆ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *