ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 225

By | April 12, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 225 కొత్త సమస్య(లు) – 1!  నేను “హెలో!” అనగానే అవతల వైపు కంఠం, గదమాయింపుగా, స్వచ్ఛమైన హిందీలో, “మాదర్చోడ్! కిధర్ మర్ గయే హో! నా ఫోన్! నా మెసేజ్! క్యా కర్ రహే హో! కిస్కో చోద్ రహే హో? తుం నికమ్మే లోగోన్ పే భరోసా కర్కే మైనే యే డీల్ ఫిక్స్ కియ థా! తుం లోగ్ అయ్యాషీ కర్నే లగ్ గయే హో! కబ్ తక్ పహుంచోగే లొకేషన్?” అంటూ మాకు తెలిసిన ఆడ కంఠం బూతులు తిడుతూ ఉంటే, మా ముగ్గురికీ అరికాల్లోంచి రక్తం సలసలా మరగసాగింది! నేను సాధ్యమైనంత శాంతంగా, నన్ను ఫస్ట్ బూతులు తిట్టిన వాడి గొంతుని ఇమిటేట్ చేస్తూ, హర్యాణ్వీలో “నా మేడం జీ! హం తో బస్ పహుంచీ గయే థే! తబ్ తక్ సామాన్ వాలీ ట్రక్ కా టైర్ పంక్చర్ హోగ్యా! కల్ సుబహ్ చార్ బజే తక్ హం లొకేషన్ పే ఆజాయేంగే! బస్ ఎక్ ఔర్ బార్ ప్లాన్ బోలియేజీ తాకీ హం కోయీ గల్తీ న కరే!” అంటూ సమాధానమిచ్చేసరికి, అవతల కంఠం, “బస్ యహీ ఆఖ్రీ డీల్ హై! ఇస్కేబాద్ మై రిటైర్ హోనే వాలీ హూన్! కుచ్ భీ గల్తీ హోగయా తో కోయీ భీ జిందా నహీ బచ్ పాయేగా! సబ్ లోగ్ కల్ దొపహర్ సే చుదాయీ మే లగ్ జాయేంగే! వహీ సహీ టైం హై! హీరే చుప్ చాప్ ఉఠాలేనా! గల్తి సే భీ యహాన్ నంగీ ఘూం రహీ కోయీ భీ లేడీస్ లోగ్ కే సాత్ కుచ్ ఉల్టాపుల్టా మత్ కర్నా! ఉస్పే హాత్ డాల్తే హీ తుమ్హే సీధా యమలోక్ పార్సెల్ కరేంగే యే లోగ్! సాత్ సాత్ మే హమే భీ పార్సిల్ కర్ దేంగే! సంఝే! మేరీ సిగ్నల్ తక్ ఇంతెజార్ కర్నా! జల్ద్బాజీ మే కోయీ గల్తీ మత్ కర్నా! కోయీ ఆ రహా హై! ఓవర్ అండ్ ఔట్!” అంటూ అటు పక్క నుంచి నా సమాధానం వినకుండా ఫోన్ కట్ చేసేసింది లీల! యస్! అది లీల గొంతే! నూర్ అనుమానంగా మా వైపు చూస్తూ, “పట్టి పట్టి వింటుంటే ఈ గొంతులో తమిళ యాస ఉంది! ప్యూర్ హిందీ కాదు! కొంప తీసి ఈ వాయిస్ ఓనర్ నా బయొలాజికల్ మదర్ కాదు కదా?” అనంటూ డౌట్గా అడిగేసరికి, లల్లీ అనునయంగా దాని భుజాల మీద చేతులేసి, కౌగిట్లోకి లాక్కుంటూ, “అవునే బంగారం! అది మీ అమ్మ లీల గొంతే!” అనంటూ ఉంటే, నూర్ ఛివాలున లేచి, “దేనికి ఆలస్యం? పదండి! వీళ్ళందరినీ అనుకోకుండా లేపేశాం కదక్కా! లేపేసినప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరూ మనల్ని వెక్కిరించారు! చూడండి ఎంత మంచి జరిగింతో మనకి! పోయి దాన్ని కూడా చంపేసి శత్రుశేషం అనేది లేకుండా చేసేద్దాం!” అంటూ వీరంగం మొదలెట్టబోతూ ఉంటే, నేను దాన్ని నా కౌగిట్లోకి లాక్కుని, దాని మెడ మీద ముద్దు పెడుతూ, “అది కాదే బంగారం! ఎంతైనా మీ అమ్మ! మా నాన్నకి లంజ కదా! చూస్తూ చూస్తూ దాన్ని చంపలేము! పైగా దాన్ని కూడా దెంగి దాని రసాలు నీలో, నీ రసాలు దాని పూకులో కలపాలి!” అనంటూ అనునయంగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *