ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 226

By | April 16, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 226 కొత్త సమస్య(లు) – 2!  అందరూ నన్ను కావాలనే టీజ్ చేస్తున్నారు అని నాకు వాళ్ళ ఫేసులు చూస్తుంటేనే అర్థమైపోతోంది! పవర్స్ అట్లా దెంగించుకున్నాయి మరి నాకు! ఇంక నాకు గుద్దలో కాలదా? నా బద్ధ శత్రువు రిచర్డ్స్ తో కూడా ఫైటప్పుడు చాలా శాంతంగానే మాట్లాడాను! కేవలం మండపం మేడ మీద ఒక్కసారిగా బరస్టైపోయా అంతే! అదీ ఆవేశంతో! కోపంతో కాదు! అందరూ, ఎస్పెషల్లీ దేవి, కావాలని ఇష్యూని డ్రాగ్ చేస్తూ, ల్యాగ్ చేసేసరికి, వచ్చింది మాత్రం కోపం! ఇంత కోపంగా నన్ను చూసేసరికి, నూర్ ఝడుసుకుని, పిల్లిలా మెల్లగా పాక్కుంటూ పోయి, లల్లీ డొక్కల్లో దూరిపోయి, దాన్ని గట్టిగా కౌగలించుకుని, నక్కి నక్కి నాకేసి చూడసాగింది! కింద నుంచి నాడా కొడుతున్న పారూ, పైన ఊగుతున్న దేవీ ఇద్దరూ ఆగిపోయి నావైపు షాక్లో చూడసాగారు! దేవి కొంచెం బెరుకుగానే, “ఇప్పుడేమైపోయింది మనవడా? అంతా సవ్యంగానే సాగుతోంది! లీల ఏదో పెంట చేసింది! అది మీకు తెలిసింది! అంతేగా! అది తప్ప, మీరనుకుంటున్నట్టు, ఇద్దరు ముగ్గురు లీలలు లేరు! ఉన్నది ఒక్కర్తే లీల! తనిక్కడే ఉంది! తనకేదో ఆరోగ్య ఇబ్బంది ఉంది! నేనేదో మీరు సరదాగా లీల గురించి అడుగుతున్నారనుకుని నేనూ ఏ లీల గురించి కావాలి అని ఆటలాడుతున్నా! ఉక్రోషపు మోహం వేసుకుని నువ్వు భలే ముద్దు వస్తున్నావు! నిన్నింకా ఉడికించడానికి, నేను కామెడీ చేస్తున్నా! అంతే! నిజంగా నీ మనసుకు కష్టం కలిగించి ఉంటే నన్ను మన్నించు!” అనంటూ అపాలజటిక్ టోన్లో చెబుతూ, పారూ మీద నుంచి లేవబోతూ ఉంటే, “ఎక్కడికి! కూర్చో! కదిల్తే ఊరుకోను!” అనంటూ అదే ఇంటెన్సిటీలో అరుస్తూ, లేచి, ఒక ఫ్రెష్ సిగరెట్ వెలిగించి, అటూ ఇటూ పచార్లు చేస్తూ ఆలోచించసాగాను! “తొందర పడి ఏదైనా రాంగ్ స్టెప్ తీసుకుంటే, ఉత్తిపుణ్యాన నూర్ కన్న తల్లిని చంపినవాడిని అవుతాను! నూర్ తల్లి కాక మునుపు లీల కథ వేరు! ఇప్పుడు కథ వేరు! ఏం చెయ్యాలబ్బా?” అనంటూ నా నదరకంతలు నొక్కుకుంటూ లాంగ్ పఫ్స్ పీకసాగాను! లల్లీ లేచి వచ్చి, నన్ను వెనక నుంచి వాటేసుకుని, నా బీపీ కంట్రోల్ చేస్తూ, “రేయ్! ఇంద్రపుత్రి ఉన్నది ఒక్కర్తే లీల అంటోంది కదా! ఇంక టెన్షన్ దేనికిరా?” అనంటూ అనునయంగా నా ఛాతీమీదా రాస్తూ నన్ను కూల్ చెయ్యసాగింది! నేను గిర్రున తిరిగి, “అది కాదే లల్లీ! లీల విషయంలో ఏదో పితలాటకం ఉంది! తన మనసు చదివాను అని అన్నా కదా! తాను నాతో దెంగించుకోవడానికి ఉవ్విళ్ళూరుతోంది! అంతే కాదు, నీ కొడుకు అయిపోయాడు అన్నా పెద్ద ఫీలవ్వలేదు! ఎట్ ద సేం టైం, షీ ఈజ్ ట్రయింగ్ టూ స్టీల్ నాగమణులు! వి ఆర్ మిస్సింగ్ ఆన్ సం స్మాల్ బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్! అదేంటో నా బుర్రకి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *