ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 229

By | April 29, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 229 కొత్త సమస్య(లు) – 5!  ఆ వ్యక్తి… రామనాధపురం హాస్పిటల్లో నేనెక్కిన లేల్యాండు బండీ.. నా లిస్టులో మిగిలి ఉన్న ఒకే ఒక్క చిత్రిణీ పూకూ.. నేను చూడకుండా దెంగిన ఏకైక పూకూ.. పూర్ణ! యస్! అన్నపూర్ణ! పెద్దీ, లల్లీ, అనూ, స్వానీ, పారూ, రోజక్కా ఆరుగురూ ఒకేసారి “అమ్మ లంజముండో!” అని అప్రయత్నంగా అరిచారు! దేవీ, నూర్ ఇద్దరూ తెరిపినపడిపోతూ, “హమ్మయ్య! మావాళ్ళు కాదు!” అనంటూ రిలాక్స్డ్ గా నిట్టూర్పు వదిలేశారు! అన్నిటికంటే షాకింగ్! లీల, “ఈ లంజముండా? ఇదొక్కప్పుడు నా దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంది! ఏమయిందో షడన్గా మాయమైపోయింది! ఒక డీల్ చెయ్యడానికి వెళ్ళి తిరిగి రాలేదు! అవతల పార్టీ లేపేశారని అనుకుంటూ ఉన్నా! ఇదింకా బ్రతికే ఉందా?” అని అరిచింది! అసలు ఇవేవీ కావు! నా నోటిమాట పడిపోవడానికి కారణం! అదో కాస్ట్లీ ప్రైవేట్ జట్లో ఉండడమే! దాని ముందర ఒక ముగ్గురు అమ్మాయిలు బట్టల్లేకుండా పొర్లుతున్నారు! ఒక పక్కన, హస్పటల్లో నేను చూసిన కుర్ర డాక్టరు ఆ ముగ్గురినీ చూస్తూ, చేతి పని చేసుకుంటున్నాడు! పూర్ణ, ఒక చేత్తో, తన పూకులో ఉన్న డిల్డోని వేగంగా ఊపుకుంటూ, శ్యాట్ ఫోన్లో మాట్లాడుతోంది! “అమ్మ లంజ ముండో!” అని నేనూ అనుకుంటూ, అసలు దీనికి ఆ కారిక్కడ ఉందీ అని ఎట్లా తెలిసిందీ? మేము మధ్యాహ్నం నుంచీ దెంగించుకుంటామని ఎవరు చెప్పారూ అన్న ప్రశ్నలు నా బుర్ర తొలిచేస్తూ ఉంటే, నాకు షడన్ గా ఒక డౌట్ మొదలయ్యింది! ఎందుకంటే, సీన్లో పూర్ణ కూర్చున్న సీట్ వెనకాల, ఒక టేబుల్ ఉంది! దాని మీద ఆడియో రిసీవర్ ఆఫ్ అయ్యి ఉంది! అది చూస్తూనే, నాకు డౌట్ కొట్టి, సీన్ మార్చేసి, “పూర్ణ లైవ్ స్టేటస్ కనిపించాలీ!” అని అనుకున్నా! సీన్ మారిపోయింది! ప్లేన్లోనే ఉన్నారు, కానీ అందరూ ఒకళ్ళ మీదొకళ్ళు నంగా-పుంగా పడుకుని ఉన్నారు! ఆడియో రిసీవర్ ఇంకా ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంది! వెంటనే నేను నూర్-పారూ ఇద్దరినీ వదిలిపెట్టి లేచి నుంచుని, “మనమిప్పుడు పెద్ద పని చెయ్యాలి! అదీ సైలెంటుగా! పడుకున్న మన గ్యాంగ్ ఎవరూ లేవకుండా చడీచప్పుడూ కాకుండా చెయ్యాలి! సిద్ధమా?” అని అన్నా! పారూ “ఏంటది విన్నూ?” అని అనుమానంగా అడిగేసరికి, బొమ్మ ఫ్రీజ్ చేసి, “అదిగో అది చూశారా? అది ఆడియో రిసీవర్! మన వస్తువుల్లోనో, కార్లలోనో ఒక జీపీయస్ లొకేటర్, ఒక హియరింగ్ డివైస్ ప్లాంట్ చెయ్యబడ్డవి! వాటిని మనం వెదకాలి!” అనంటూ అసలు విషయం చెప్పేసరికి, పారూ, “దీనికి మేము పనికిరాముగా! ఉత్త పూకులము! మేము మొదలెడితే, మాన్యువల్ ప్రాసెస్! అన్నీ విప్పి వెదకాలి! ఇదిగో ఈ పాములంజా, దాని బ్యాచ్ సైలెంటుగా వెదకగలరు! స్కాన్ చేస్తే వీళ్ళకి అవి ఎక్కడున్నాయో కనిపించే ఛాన్స్ ఉంది!” అనంటూ ఉన్న ఫ్యాక్ట్ చెప్పింది! నేను లల్లీ, దేవీ, అనూ, స్వానీ వైపు చూస్తూ “నేనూ వెదుకుతా! పదండి! అందరమూ వెనక్కి పోదాం! బట్టలేసుకోండి” అనంటూ నా బట్టలకోసం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *