ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 232

By | May 18, 2023
telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 232 బ్రింగ్ ది యాక్షన్ - 1!   లల్లీ, శివాలెత్తిపోతూ, పదిహేనడుగుల ఎత్తున్న శివరాంగాడి ఆత్మని శాతకర్ణి ఖడ్గంతో చీరుతోంది! అనూ వాడి పీకకి ఉరేసినట్టుగా దాని చేతిలోని పాశాన్ని విసిరి, వాడు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యేట్టు చేస్తోంది! అత్తలు నలుగురూ, లోచనులు నలుగురూ ఆపసోపాలు పడుతూ ఒక పక్కన కూర్చుండిపోయారు! నా వెనకాలే వస్తున్న దేవి అక్కడ జరుగుతోంది చూస్తూనే, “విన్నూ! నువ్వన్నది నిజమే! వీడు ఆ ధురాకేతు 108 శక్తులలో ఒకడు! వీడి ఆత్మని వీడే వాళ్ళకి సమర్పించుకున్నట్టు ఉన్నాడు! లేదంటే ఒక సామాన్య మానవుడి ఆత్మ ఎంతటి గొప్ప ప్రేతాత్మ అయినా, దైవిక శక్తి ముందర తల వంచాల్సిందే! కేవల్ క్షుద్ర శక్తులే దైవిక శక్తిని తట్టుకోగలవు! లల్లీ చేతిలో ఉన్న శాతకర్ణి ఖడ్గ ప్రహారాలకి వాడు నిలబడలేక అనూ విసిరిన పాశానికి ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాడు కానీ, లేదంటే అనూ విసిరిన పాశాన్ని పుటుక్కున తెంచి పారేసేవాడు” అనంటూ నా చెవిలో గొణగసాగింది! నేను అస్సలు చలించకుండా, దేవి నడుం చుట్టూ చెయ్యి వేసి, నాకు తను హత్తుకునేలా లాక్కుని, చేత్తో తన నడుం మడతని రొమాంటిక్గా పిసుకుతూ, తన మొహంలో మొహంపెట్టి చూస్తూ, “ఇప్పుడేవంటావ్? అయినా అక్కడ కాపలా ఉంటా అన్న దానివి నాకు తోకలా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? పైగా పారూనీ ఆపేశావు?” అనంటూ అడుగుతూ ఉంటే, నా రుద్దుడుకి కామంతో ఎర్రటి జీరలతో సెక్సీగా మారుతున్న తన పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో దేవి నావైపు అదోలా చూస్తూ, “ఉమ్మ్! పారూ బంగారం వచ్చిందంటే అదసలే దుందుడుకు మనిషి! వీడిని ఏదో విధంగా వధించినా వధించేస్తుంది! అప్పుడు మనకి వీడి విషయం తెలియదు కదా? అందుకే తనని అక్కడే ఆపెయ్యడానికి అట్లా అన్నా! కానీ నిజానికి నా అవసరం ఇక్కడే ఉంది!” అనంటూ తనూ నా నడుం చుట్టూ చెయ్యి వేసి, తనూ నా నడుం రుద్దసాగింది! నేను నా ప్లాన్లో భాగంగా కోరుకున్న ఎఫెక్ట్ వెంటనే వచ్చేసింది! వినయా-ఇంద్రాణీ ఇద్దరూ మా రొమాన్స్ ఎప్పుడు చూశారోకానీ, ఇద్దరూ రుసరుసలాడుతూ లేచొచ్చి మా ఇద్దరినీ చెరోపక్కకీ లాగి, వినయ పిచ్చ కోపంతో, “ఏమనుకుంటున్నారు ఇద్దరూ? మీ రొమాన్స్ తగలెయ్యా? ఇప్పుడా? కొంచెం అయినా మతుందా? ఒక పక్కన పిల్లలిద్దరూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి subscription తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *