జాకెట్ హుక్స్ 3

By | October 23, 2022
telugu sex stories జాకెట్ హుక్స్ 3 అక్క వేసే ప్రతీ జాకెట్ special గానే ఉంటుంది.. అది ఎలా కుట్టిస్తుందో తేలేదు గానీ ప్రతీ జాకెట్ look మాత్రం ఒక రేంజ్ లో వుంటుంది తన కోసమే వుణయేమో జాకెట్ లు అన్నట్లు.. కంగారు పడకండి కథ మిస్స్ ఇంది అని.. ఇది రెండు రోజుల తర్వాత జరిగిన సంఘటన.. ఈ రెండు రోజుల మాకు మాటలు గానీ చేతలు గానీ ఎమ్ లేవు.. కనీసం పడుకోడానికి కూడా తను నన్ను ఎమ్ పిలవలేదు నేను కూడా ఎమ్ వెళ్ళలేదు.. రెండు రోజుల తర్వాత మాత్రం మా చిన్న అల్లుడు కి జ్వరం వచ్చింది ఫుల్ గా.. అక్కకి ఎమ్ చేయాలో తోచలేదు సాయంత్రం సమయం.. hospital వెళ్లనికి auto లు బైక్ కూడా లేవు.. నాకు అమ్మ చెప్పింది వెంటనే వుండలేక అక్క ఇంటికి వెళ్ళాను.. చిన్న అల్లుడు ని చూసి ఎలా ఉంది అక్క బాబు కి అనను.. తను కంగారు పడిపోయి ఎమ్ చేయాలో తోచలేదు రా అంది... పద అక్క వెళ్దాం hospt కి అని... వేరే వాళ్ళ బైక్ అడిగి eppuchukoni hsp కి వెళ్ళాము.. అక్కడ డాక్టర్ లేకుంటే call చేసి మరీ హడావిడి గా రపించి తెలిసిన వారు వుంటే వల్ల తో హెల్ప్ చెలించుకొని నైట్ మొత్తం బాబు నీ చూసుకుంటూ అక్క నీ చూసుకుంటూ కనీసం నిద్ర కూడా పోకుండా వాళ్ళకి ఫుడ్ అర్రంజ్ చేస్తూ నైట్ మొత్తం పెద్ద రిక్ a చేసాను అనుకోండి .... Podunna 10 వరకూ వుండి బాబు కి నార్మల్ iyyake ఇంటికి స్టార్ట్ అయ్యాము... ఇంటికి వొచేసరికి బాబు కి నార్మల్ అయ్యాడు.. నేను నైట్ మొత్తం నిద్ర లేక ఫుల్ అలసి పోయి.. అక్కకి సరే అక్కా నేను ఇంటికి veltunanu బాబు జాగ్రత్త అని మా ఇంటి వైపు కి తిరిగాను.. అక్క రాజేష్... అని ప్రేమ గ పిలిచి థాంక్స్ రా అంది... అక్కా ఏంటి అక్క ala అంటునావ్ నేను నీ తమ్ముని అక్కా అని ప్రేమ గా అన్నాను.. తను ఫీల్ తో కాసేపు చూసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.. నేను బైక్ echesi వచ్చి తిని నిద్రపోయాను... లేచి చూసేసరికి సాయంత్రం indi.. కాసేపు నేను ఎక్కడ వున్ననో నాకే తెలీలేదు అంతలా నిద్రపోయాను.. ఈది ఉదయమా సాయత్రమా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంత లో నా ముద్దుల అక్క purple ? కలర్ శాటిన్ సిల్కీ నైటీలో కామ దేవత లా నడుచుకుంటూ వచ్చింది మా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *