జాకెట్ హుక్స్ 6

By | November 6, 2022
telugu sex stories జాకెట్ హుక్స్ 6 అక్క: iponda.. నేను: హా అక్కా chusesanu.. అక్కా నీ డిజైనర్ బ్లౌజ్ ని... అక్క: హ్మ్మ్ హహహ నచ్చిందా మరి.. నేను: నచ్చిందా ఏంటి అక్కా సూపర్ గా వుంటే... Awsome అక్కా. అక్క: హ్మ్మ్ మరి ఎమ్ అనుకున్నవ్ మరి మీ అక్క బ్లౌజ్ అంటే... నేను:: హ్మ్మ్ సూపర్ అక్కా నువు అసలు.. టైట్ బ్లౌజ్ లు వేయాలంటే నువ్వే మరి.. అక్క: హ్మ్మ్ నిజమా... నేను: హ్మ్మ్ అవూను అక్కా... అక్కా నువ్వు ఈ బ్లూ బ్లౌజ్ వేసుకుంటే చూడాలని ఆశ గా వుంది అక్కా... అక్క: హ్మ్మ్ అవునా... సరేలే monnadu ట్రై చేస్తా లె ఐతె నీ కోసం ok Naa.. Nenu: అక్కా.. రియల్లీ... నిజంగా నా...మళ్ళీ ఆశ petti నిరాశ చేయవు గా.... అక్క: లేదు లే రా.. నార్మల్ గా ఐతే రేపే vesindu నీ కోసం ఐతే. కానీ రేపు పండగ కదా.... ఇంకో స్పెషల్ వుంది... నేను: ఎంటక్క అది.. చీరా జాకెట్ a కదా. అక్క: హ్మ్మ్ అవును రా పట్టు వి.. పట్టు చీర పట్టు జాకెట్.. చాలా కాస్ట్లీ వి... నేను: ohh nice అక్కా... సో సూపర్.. ఐతే కచ్చితంగా చూడాల్సిందే... అక్క: హ్మ్మ్. నేను: వుందా అక్కా ఇపుడు ఇక్కడ ఆ బ్లౌజ్ సారీ... అక్క: అబచ్చా.... చల్లే ఆపు ఇంక... అంత సీన్ లేదు లే ముస్కోని రేపటి వరకు వెయిట్ చే తప్పదు ఇంక... Nenu: ఎదుస్తునట్లు symbol petti.. mobile పక్కన petti. బ్లౌజ్ లు పక్కన పెట్టేసి.. బైటికి చమట తుడుచుకుంటూ వోచాను... అక్క నన్ను చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుతూ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *