జాకెట్ హుక్స్ 9

By | November 20, 2022
telugu sex stories జాకెట్ హుక్స్ 9 అక్కా అప్పుడే 2 గంటలు గడి చిందా అక్కా.. నీతో వుంటే అసలు టైం తెలీలేదు అక్కా... Hmmm avnu ra Naku kuda ... .. Sare le కానీ త్వరగా తిను మరి తమరికి ఇంకో పని వుంది గా.. హ్మ్మ్ అవును అక్కా.. అన్నాను... అక్క తన gudda ni na modda ki mothaga rub చేస్తూ గులాబ్ జామ్ మొత్తం ఇద్దరం tinipichesukunam... అక్క: త్వరగ కానీ రా మరి లేచి నిలుచుని.. హ్మ్మ్ ఎలా ఇపుడు అది ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావ్ అని రెండు చేతులు వెనక్కి petti తన జుట్టుని.. కొప్పు చుట్టుకుంటూ అడిగింది... అక్క సళ్ళు ఆ అందమైన నైటీ లో పొడుచుకొని వచ్చి మరి నాకు కనిపిస్తునాయి.... అక్క సంక దగ్గర కనిపిస్తుంది... కాసేపు అక్క నీ తనివి తీరా చూశాను... పూకు దగ్గర నేను కార్చిన మరక వుంది.. బొడ్డు దగ్గర ఇంకో మరక... కొంచం దైర్యం తెచ్చుకొని... రెండు వేళ్ళతో అక్క పూకు దగ్గర నైటీ ని కొంచం ఎత్తి పట్టుకొని... అక్కా చూడు అక్కా ఎలా అట్ట ల indo.. అన్నాను... తను నవ్వి... హ్మ్మ్ మరి తమరు గా చేసింది అంది.. హ్మ్మ్ అవును అక్కా అని కాసేపు ఆ మరకని నైటీ తో సహా పట్టుకొని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *