కాలచక్రం 11

By | September 12, 2022
telugu sex stories xossipi కాలచక్రం 11 అమ్మ వచ్చింది వంట చేస్తుంది నేను:- ఈ విష్యం చెప్పి నిన్ను బాధపెట్టాను క్షమించు అమ్మ. అమ్మ:- పరవాలేదు రా నా బాధ నీకు తెలిసింది. తండ్రి తప్పులు పిల్లలకు తెలియకుండా చూసుకోవాలిసిన బాధ్యత నాది. నేను మంచి తల్లిని, భార్య ను కాలేకపోయాను నన్ను కొంత సేపు వంటరిగా వదిలే అంది. నేను:- అమ్మ నీకు తెలుసా నాన్నగారు ఈ అలవాటు ఉంది అని. అమ్మ:- ఆ విష్యం వదిలే అంది. సరే అమ్మ నేను స్నానం చేసి వస్తాను భోజనం పెట్టు నేను భోజనం చేసి కాలేజీ కి వెళ్తాను. నేను కాలేజీ కి వెళ్ళాను. నన్ను, జ్యోతి, ఇందు ను మూడు రోజులు సస్పెండ్ చేసారు. ఇప్పుడు మనకి కాలేజీ లో ఒక క్రేజ్ వచ్చింది. నేను రూమ్ కి వచ్చాను పెద్దమ్మ పెద్దనాన్నగారు ఉన్నారు అమ్మ పడుకొని ఉంది. అమ్మకు వాటిలో బాగాలేదు అని అమ్మ, పెద్దమ్మ ఊరికి వెళ్ళలేదు. పెద్దనాన్నగారు వెళ్ళాక పెద్దమ్మ:- ఏమి అన్నావు రా అమ్మని ఆలా నీరసంగా ఉంది నేను వచ్చే సరికి ఏడుస్తుంది. పెద్దమ్మ కు జరిగిన విష్యం చెప్పను అమ్మ లెగిసి ఉంది. అమ్మ:- అక్క వదిలే అనవసరం గా వాడి బుర్ర

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *