కాలచక్రం 19

By | October 29, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 19 "ఇంటిలో ఉన్న అమ్మాయి మాటలాడితే నేను బయట అమ్మాయల కోసం ఎందుకు చూస్తాను" అని లెటర్ రాసి పెట్టాను. కాలేజీ కి వెళ్లి ప్రఫుల్ల ను కలిసాను. ప్రఫుల్ల:- ఏంటి విష్యం. నేను:- కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ప్రఫుల్ల:- ఐఫా గురుంచా నేను:- నీకు ఎలా తెలుసు. ప్రఫుల్ల:- మనం కాలేజీ కి వచ్చిన తరవాత నీఅంతట నీవు వచ్చి మాట్లాడింది ఇప్పుడే. నేను:- ప్లీజ్ ప్రఫుల్ల నాకు ఈ హెల్ చెయ్యి నీకు ఏమి కావాలి అంటే అది ఇస్తాను. ప్రఫుల్ల:- రోజు క్లాస్ కి రా నీ తో పటు లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్లకు అందరిని తీసుకొని వస్తాను అంటే చెపుతాను. నేను:- మా అందరి మీద అంత ప్రేమ ఎందుకో ఎవ్వరినైనా లైన్ వేస్తున్నావా. ప్రఫుల్ల:- మీకు అంత సీన్ లేదు. మీరు క్లాస్ లో ఉంటె సోది కామెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు క్లాస్ బోరింగ్ గా ఉండదు అంతే. నేను:- సరే ఇంక అవమానించింది చాలు అందరిని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.