కాలచక్రం 24

By | November 20, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 24 వినాయకచవితి వస్తుంది నేను అమ్మ ఇల్లు దులుపుతున్నాము. నేను షార్ట్ లో ఉన్నాను బెల్ మోగింది. అమ్మ తలుపు తీసి మాట్లాడుతుంది. నేను:- అమ్మ తొందరగా కానివ్వు ఆదివారం మొత్తం పాడుచేసావు. బెడ్ రూమ్ అయిపోయింది. గది తుడుస్తునాను. హాల్ ఒక్కటే మిగిలింది తొందరగా దులిపేస్తే నేను స్నానం చేసి వస్తాను. నేను స్నానం చేసి వచ్చే లోపల బెడ్ రూమ్ తడిగుడ్డ పెట్టు పడుకోవాలి. అమ్మా.... అని అరిచాను ఈ తొక్క లో కుట్టు machine అమ్మ... తగిలింది... ఏమి చేస్తున్నావు అని అరుస్తూ హాల్ లోకి వచ్చాను. ఎదురుగా ఐఫా, ప్రఫుల్ల ఉన్నారు. నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు. కోపంగా అమ్మ ఆ మెషిన్ ఎవ్వరికైనా దానం చెయ్యి. ఇక్కడ ఉండి తుప్పుపట్టడం తప్ప దానికి ఏమి పని ఉండదు. అమ్మ:- ముందు షర్ట్ వేసుకొని రా.. నా బట్టలు నేను దానిమీదే కుట్టుకుంటాను అది ఎవ్వరికి ఇవ్వను. నేను:- పెద్ద టైలర్ వచ్చింది నీ బట్టలు కాబట్టి సరిగా ఉన్న లేకున్నా నీకు మంచిగా ఉంటుంది. వేరేవాళ్ళ బట్టలు కుట్టు అప్పుడు ఒప్పుకుంటాను నీవు పెద్ద టైలర్ వి అని. ఐఫా, లేక ప్రఫుల్ల కి మంచి డ్రెస్ కుట్టు అప్పుడు వాళ్ళు బాగుంది అని అంటే నీవు ఏమి అడిగిన ఇస్తాను. అమ్మ:- సరే పందెం నేను గెలిస్తే నా తో మన వూరు రావాలి అక్కడనుంచి తిరుపతి కూడా రావాలి. నేను:- సరే అమ్మ:- వెళ్లి స్నానం చేసి రా నేను ఈ గది దులుపుకుంటాను. నేను:- ఇద్దరికీ పని లేదా మా కొంపలో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *