కాలచక్రం 26

By | December 4, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 26 వాడు చేసిన పనికి నా వళ్లు జలదరిస్తుంది. చాల రోజుల తరవాత నాలోని అలజడి పుట్టింది. నన్ను నేను స్తిమితపరుచుకొని తలుపు తీసాను. వాడు నన్ను చూసి అమ్మ ఏమైంది అని బిక్కమొఖం తో అడిగే సరికి నాకు జాలి వేసింది. వంటిలో బాగోలేదా ఇక్కడ కూర్చో అని సోఫాలో కూర్చోబెట్టి లోపలి వెళ్లి కొబ్బరినూని తీసుకొని వచ్చి కాళ్లకు రాస్తూ మర్దన చేస్తున్నాడు. ఎప్పుడు అమ్మగా ఆలోచించే నేను ఇప్పుడు అమ్మగా ఆడపిల్లగా కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు. వాడు నిజం గా ఆందోళన పడుతున్నాడా లేఖ నటిస్తున్నాడా. వాడు నా కాళ్ళు పాదాలు తప్ప పైకి రావడం లేదు. వాడిని గమనిస్తున్నప్పుడు వాడు నిజం గా నాకు వంటిలో బాగాలేదు అని బాధపడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఇంతలో ఫోన్ మోగింది వాడు వెళ్లి మాటలాడి సునీత అక్క అని నాకు ఇచ్చాడు హాస్టల్ లో జాయిన్ అవ్వి ఇన్ని రోజులు అవ్వింది చూడడానికి రాలేదు పైగా ఇంటికి పిలవలేదు అని అరుస్తుంది. చిన్ని వచ్చి నిన్ను తీసుకొని వస్తాడు రెడీ గా ఉండు అని చిన్ని ని సునీత ను తీసుకొనిరావడానికి పంపాను. నేను అక్క కు ఫోన్ చేసి విష్యం చెప్పను. అక్క జాగర్త గా ఉండమని సలహా ఇచ్చింది. గంటన్నర తరవాత సునీత, చిన్ని వచ్చారు. ఇద్దరు కోపం గా ఉన్నారు. నేను:- ఏంటి ఆలా ఉన్నారు. చిన్ని:- ఎంత దూరం ఉందొ అక్క కాలేజీ. కాలేజీ నుంచి కోటి కి బస్సు ఉంది బస్సు ఎక్కి వస్తే నేను అక్కడనుంచి తీసుకొని వస్తాను కదా. సునీత:- అక్క కోసం కనీసం ఆ పని కూడా చెయ్యకపోతే ఎందురా తమ్ముడు అని చెప్పుకోవడానికి తప్ప అని స్నానం కి వెళ్ళింది. ఇద్దరు రోజు అంత మాట్లాడుకోలేదు కోపంగానే ఉన్నారు. భోజనం తరవాత చిన్ని:- అక్క నిన్ను ఉదయం కోటి లో మీ కాలేజీ బస్సు ఎక్కింస్తాను అని హాల్ లో

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *