కాలచక్రం 4

By | August 6, 2022
telugu sex stories xossipi కాలచక్రం 4 మంచి నీళ్లు ఇచ్చి నేను పడుకున్నాను. కొంత సేపుడికి నా చెవిలో అసూయ తో అమ్మగారి లో అందం రేటెంపు అవ్వింది. యుద్ధం చేసి పెళ్లి చూసుకుని నిన్ను కాదు అని ఒంకోరివైపు నేను ఎందుకు చేస్తాను. మా ఆయన మాటలు కాదుగాని ఆ శరీరం వేడి పైగా నా చెవిలో మాట్లాడే టప్పుడు తన శ్వాశ నా చెవికి మెడ కి తగిలి నన్ను కొత్త లోకం లోకి తీసుకొని వెళ్తునవి. నీవు మూతి ముడుచుకుంటే ఈ పేదలేనా వేరే పెదాలుకూడా ముడుచుకుంటాయా చెప్పు దాని బట్టి ముడుచుకున్న పెదాలను తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆ చర్యకు నా శరీరం వణుకుతుంది ఆ విష్యం పసిగట్టిన మా ఆయన నా పొట్ట మీద చేయి వేసి దగ్గరకు లాగుకొని నేను ఉన్నాను భయపడకు అని లాలనగా తన బుగ్గ తో నా బుగ్గ రుద్దుతున్నాడు. ఈ ప్రక్రియ లో నా నోటి నుంచి ఇస్స్స్స్................. అన్న శబ్దం వచ్చింది. నేను వెంటనే తేరుకొని నేను భయపడుతుంది మీ వల్లే కొంచం దూరం గా జరగండి అని విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నిచాను. నేను కోపం తో ఇంత చెప్పిన నన్ను నమ్మకపోతే నేను ఏమి చెయ్యి లేను. నీకోసం సంవత్సరం నుంచి అన్ని మూసుకొని ఉన్నందుకు మంచి బహుమతి ఇచ్చావు అని అటు తిరిగి పడుకున్నారు. నాకు ఆయన లో నిజాయతి కనిపించింది కానీ ఒక అనుమానం వచ్చింది ఆయనను ఇటు తిప్పి అన్ని మూసుకొని కూర్చున్నాను అన్నారు అంటే మీకు నాకు ద్రోహం చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది అనమాట. ఆ ఆవకాశం

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *