కాలచక్రం 5

By | August 11, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 5 ఇన్ని రోజులు ఓపిగా నాకోసం ఎదురు చుసిన మా ఆయన కి నన్ను నేను అర్పించుకోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. నా పొందుకోసం మా ఆయన తహతహలాడి పిచిఎక్కి పోయేలాగా చేసుకోవాలి అప్పుడు నన్ను నేను ఆర్పీచుకుంటాను. ఆ రోజు ఆదివారం నేను మా అత్తగారి తో ఈయన తలా అంత మట్టి గా ఉంది నూని పట్టించి తలస్నానం చేయించండి అని అడిగాను. ఇంత లో అట్టు వెళ్తున్నా మా మామగారు అమ్మాయి ఎన్ని రోజులు ఆ పనులు మీ అత్తగారు చూసుకుంటుంది నీవు చేయించు తలస్నానం అన్నారు. మామగారు ఆయనకు నేను నుని పెట్టడం నలుగు పెట్టడం ఇష్టం ఉండదు అని అత్తగారిని పిలవమన్నారు. మామగారు మా ఆయన ని పిలచి కుక్కదొబ్బులు పెట్టారు ఈ రోజు నుంచి నీ పనులన్నీ సుభద్ర చేస్తుంది మీ అమ్మ చేసినట్లు నాకు కనిపించిందా నీకు మీ అమ్మకు తోలు తీస్తాను అని వెళ్లి పోయారు. నేను ఏమండీ రండి తలకు నుని పెడతాను అని పెరడులోకి తీసుకొని వెళ్ళాను. మా ఆయన నాకు నూని వద్దు అని లేవబొతే నేను మామగారు అన్నాను దానికి ఆయన కూర్చుని నూని నా నెత్తి మీద తగిలేట్టు అని విసుగుగా అన్నారు. భార్య నూని పెడతాను అంటే పెట్టించుకోకుండా ఎందుకూ ఆ మంట. ఒహ్హ్హ్హ్హ్ అర్ధం అర్థమైంది మీకు పెట్టడం తప్ప పెట్టించుకోవడం అంటే ఇష్టం లేదు అనుకుంటాను అని నుని తీసుకొని మా ఆయన తలమీద పోస్తున్నాను. మా ఆయన తలా తిప్పి ఏంటి అన్నాడు. ఏమి లేదు నుని

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *