కాలచక్రం 6

By | August 16, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 6 మేము ఇంటికి 11 గంటలకు చేరేము. నేను అత్తగారు స్నానం చేసి వంటపనిలో పడ్డాము. మా ఆయన స్నానం చేసి ఆఫీస్ వెళ్లారు. నేను మా ఆయన రాక కోసం ఎదురు చూస్తునాను. మా ఆయన రాత్రి 9. గంటలు అన్ని తెముల్చుకొని గదిలోకి వెళ్లే సరికి మా ఆయన మంచి నిద్ర లో ఉన్నారు. అలసిపోయి ఉంటారు అని నేను కింద పడుకున్నాను. పడుకోవడం ఐతే పడుకున్నాను కానీ మనసు మాత్రం మా ఆయన పొందుకోసం వెంపరలాడుతుంది. మా ఆయన పక్కన పడుకుందాము అని లెగిసాను ఎదురుగా మా ఆయన దండం నా కోసం ఎదురు చూస్తుంది. మనసులో ఇంక నిన్ను నా లో దొపుకొనే రోజు వచ్చింది అని నా లో నేను నవ్వు కుంటున్నాను. మా ఆయన చెయ్యి ఆయన దండం మీద వేసుకొని నిమురుకుంటున్నాడు. అంటే ఈయన మెలుకువగా ఉంది నాటకాలు ఆడుతున్నాడు సరే నేను చూస్తాను ఈ నాటకాలు ఎంత సేపు చేస్తాడో అని టేబుల్ ఫ్యాన్ లో స్పీడ్ పెంచి దుప్పటి కప్పుకొని మా ఆయనను గమనిస్తున్నాను. నేను దుప్పటి కప్పుకోవడం చూసి కోపం గా నా దుప్పటి లాగి ఎప్పటినుంచి నీ కోసం ఎదురు చూస్తునాను ఏమి ఎరగనట్టు వచ్చి కింద పడుకున్నావు అన్నారు. అయ్యూ..... మీరు అలసిపోయి పడుకున్నారు అనుకున్నాను మల్లి లేపితే

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.