కాలచక్రం 8

By | August 24, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 8 అక్కడ ఆడుకుంటున్న నాకు ఏడుపు శబ్దం వచ్చి ఎవ్వరు వస్తున్నారు అని గేట్ వైపు చూసాను. గేట్ లో నుంచి అమ్మోరు లాగా గీత ఆంటీ రామలీల ను తీసుకొని వస్తుంది. అప్పుడు వరకు ఆనందం గా ఆడుకుంటున్న నాకు భయం తో కాలు వణకడం మొదలయ్యాయి. గీత ఆంటీ నాన్నగారిని అమ్మను పిలిచింది నేను కావాలని రామలీలను నీళ్ళలోకి తోసాను అని తను పడిపోతుంటే నా చేయి పట్టుకుంది దాని వల్ల నేను కూడా నీళ్లలో పడ్డాను అని చెప్పింది. నేను ఏదో మాట్లాడబోతుంటే నాన్నగారు సారీ అండి నేను వాడికి punishment ఇచ్చాను అని సర్ది చెప్పుతున్నారు. రామలీల నన్ను చూసి నవ్వుతుంది. నాన్నగారు నా పై కోపపడలేదు అని సంతోషం లో రామలీల నవ్వును అంత పట్టించుకోలేదు. గీత ఆంటీ సరే అని చెప్పి వెళ్ళుతుంది నాన్నగారు లోపలి వెళ్లారు అమ్మ బయట ఉంది ఆంటీ వెళ్తుంటే చూస్తుంది ఆంటీ గేట్ దాటగానే లోపలనుంచి నాన్నగారు బయటకు వచ్చి నా జుట్టు పట్టుకొని లోపలి లాగుకొని పెరడు లో కి తీసుకొని వెళ్లి కొబ్బరిఈను చీపిరి తీసుకొని కొట్టడం మొదలు పెట్టారు. మధ్యలో ఆపి నీవల్ల ఈరోజు నా పరువు పోయినది అని మల్లి కొడుతున్నారు నేను వెక్కి పెట్టి ఏడుస్తునాను. మల్లి ఆపి ఆడపిల్లల్తో నీకు పని ఏంటి అని మల్లి కొట్టారు. వంటి మీద బట్టలు లేకపోవడం వల్ల తట్టలు వచ్చేసాయి చాల చోటులు తట్టులోనుంచి కొంచం రక్తం వస్తుంది. నేను ఏమి చెయ్యి లేదు అని చెప్పడానికి ప్రతిస్తున్నాను ఏడుపువల్ల మాట రావటం లేదు. ఇంత లో అమ్మ తిట్టడం అందుకుంది. మల్లి కొట్టడానికి నాన్నగారు వస్తుంటే అమ్మ ఆపింది. ఇంత లో సతీష్ అన్నయ సునీత అక్క వచ్చారు వాళ్ళు ఏదో చెప్పబోతుంటే నాన్నగారు ఆపి వాడిని వెనకవేసుకొని రాకండి చదువుకోండి అని లోపలి పంపారు. ఇంత లో పెద్దమ్మ

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *