కాలచక్రం 12

By | September 16, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 12 అమ్మ నేను హైదరాబాద్ వచ్చాము. నేను వచ్చే ముందు నాన్నగారికి అమ్మును హైదరాబాద్ తీసుకొని వెళ్తున్నాను అని చెప్పను. హైదరాబాద్ కి వచ్చిన తరవాత 10 రోజులు అమ్మ ఇంటిలో ముభావంగా కూర్చుని ఏడిచేది. ఒక రోజు నేను అమ్మతో రెడీ అవ్వు బయటకు వెల్దాము అని బిర్లా మందిర్ కి తీసుకొని వెళ్ళాను అక్కడనుంచి ట్యాంకుబండి కి వెళ్ళాము అక్కడ ఒక బెంచ్ మీదకూర్చుని అమ్మ నిన్ను ఇలా చూడడం నా వళ్ళ కావడం లేదు. పది రోజులు నుంచి ఏడుస్తునావు ఇంక చాలు నీ జీవితం చాల మంది కన్నా బాగుంది నీమీద నీకు నమ్మకం ఉంటే ఆ బాధను ఈ రోజు ఈ హుస్సేన్ సాగర్ లో వదిలే లేదు అనుకుంటే ఇద్దరం ఇందులో దూకి చనిపోదాం. నిన్ను ఇంత బాధలో నేను చూడలేను. ఆలోచించుకో నేను ఆ బెంచ్ మీద కూర్చుంటాను. చాల సేపు మేము అక్కడ కూర్చున్నాము. రాత్రి అవ్వింది సెక్యూరిటీ అధికారిలు వచ్చి మా ఇద్దరినీ చూసి అనుమానం వచ్చి స్టేషన్ కి తీసుకొని వెళ్లారు. నేను పెద్దమ్మ కు ఫోన్ చేశాను పెద్దనాన్నగారు ఫ్రెండ్ వచ్చి మా ఇద్దరినీ హామీ ఇచ్చి మా రూమ్ దగ్గర వదిలి వెళ్లారు. ఇద్దరం పడుకున్నాము అమ్మ నన్ను లేపింది కాలేజీ కి టైం అవుతుంది అని. అమ్మ వాలకం చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో అనుమానం వచ్చింది. నేను స్నానం చేసి టిఫన్ తిని కాలేజీ కి వెళ్ళడానికి షూ వేసుకుంటున్నాను కానీ నా మనసంతా అమ్మ మీద అనుమానం గా ఉంది. షూ వేసుకొని లోపలి వెళ్లి అమ్మ ను కౌగిలించుకున్నాను. అమ్మ నేను కాలేజీ కి వెళ్లిన తరవాత నీవు ఏమైనా చేసుకుంటే తరవాత నేను కూడా చనిపోతాను అని ఏడిచాను. నాకు నీవు తప్ప ఇంక ఎవ్వరు లేరు అది గుర్తుపెట్టుకో. నీ కోసం నేను పెళ్లి కూడా చేసుకోను నివ్వు ఉంటె చాలు అమ్మ అని ఏడుస్తుంటే అమ్మ తలా నిమిరి మీ అమ్మ అంత

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *