కాలచక్రం 14

By | September 29, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 14 చల్ మని దవడ మీద ఒక దెబ్బ పడింది. నేను నీ అక్కను వెళ్లి నీ పెళ్ళానికి చూపించు అంది కోపంగా. నేను అక్కడనుంచి లెగిసి దుప్పటి దిండు తీసుకొని తలుపు వేసుకో నేను పైకి వెళ్తున్నాను అని వెళ్ళిపోయాను. ఉదయం లేచి అక్కకు టిఫన్ తెచ్చి నేను రెడీ అవ్వి కాలేజీ కి వెళ్ళాను. మధ్యాహ్నం మెస్ నుంచి పార్సెల్ తీసుకొని వచ్చి అక్కకు ఇచ్చి కాలేజీ టైం అవుతుంది అని వెళ్ళిపోయాను. సాయంత్రం వచ్చాను అక్క నీవు ఇక్కడ ఉన్న రోజులు నేను పైన పడుకుంటాను ఏమైనా కావాలి అంటే ఇప్పుడు చెప్పు తీసుకొని వస్తాను. రెండు బీరులు ఉన్నాయ్ సరిపోతాయా ఇంకో రెండు తీసుకొని రానా. ముందు తలుపు వేసి ఇక్కడ కూర్చో, నేను కూర్చున్నాను అక్క:- ఆలా నాకు చూపించడం తప్పుకాదా. పైగా నావి చూసి నీకు లెగిసింది అన్నావ్ కదా అక్కడ నాకు కోపం వచ్చింది. నేను:- నేను అసలు చెప్పను అన్నాను నీవు చెప్పు అని నన్ను అడిగావు. నేను మూడ్ ఆఫ్ అవుతాను అన్నాను కానీ నీవు చెప్పు అన్నావు. చూడు నీవు కొట్టిన దెబ్బ తట్టు వచ్చింది నా కర్మకు మానస చూసింది. నీకు అసలు అంచన ఉందా ఒక మగాడిని కొజ్జవాడు అంటే వాడికి ఎలా ఉంటుందో. ఒక వరం నుంచి కాలేజీ లో తల ఎత్తుకోలేకపోతున్నాను. నీకు నా బాధ చెపితే నీవు డాక్టర్ కి చూపించుకోమన్నావు నీవుకూడా నా మగతనాన్ని సవాలు చేసినట్లు అనిపించింది అందుకనే ఆలా చేశాను. నీవు నన్ను కొట్టిన తరవాత నేను ఎంత తప్పు చేసానో నాకు అర్దమవ్వింది. అక్క:- సరే వెళ్లి ఇంకో రెండు బీరులు తీసుకునిరా రేపు మధ్యాహ్నం మేము అందరం విజయవాడ వెళ్తున్నాను. నేను వెళ్లి నాలుగు బీరులు తీసుకొని వచ్చాను. ఇద్దరం తాగడం మొదలుపెట్టాము నేను రెండో బీర్ తాగుతున్నాను అక్క మూడు బీరులు తాగింది మాటలు తడబడుతున్నాయి. మిగిలిన బీర్ ని ఓపెన్ చెయ్యమని గొడవ చేస్తుంది. అక్క ఎక్కడ కక్కుకుంటుందో అని నేను వద్దు అంటున్నాను. అక్క గొడవకు సరే అని ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేసి ఇద్దరం ఒకే బాటిల్

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *