కాలచక్రం 16

By | October 15, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 16 ఇంచ్ ఉన్న కిలోమీటర్ ఉన్న పని చెయ్యాలి, పని చెయ్యకపోతేనే కొజ్జా అంటారు అదే కదా మీ కాలేజీ లో నీ పేరు. నేను:- అక్క నాకు కష్టం వచ్చి ఎవ్వరికి చెప్పుకోలేక నీకు చెపితే నీవు కడుపులో పెట్టుకోవలసింది పోగా ఇలా దెప్పి పొడుస్తునావు ఇప్పుడు నన్ను అసలైన ఒంటరి వాడికి చేసావు థాంక్స్ అక్క అని అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. అక్క ఆవేశం లో మా ఇద్దిరి విష్యం చెపుతుంది ఏమో అని వెనకకు వెళ్ళాను నేను తప్పు చేశాను ఇప్పుడు వాడిని వెతకాలి అని అక్క నుంచి వెళ్ళిపోయింది అమల అక్క మొకం ప్రశ్నార్థకం గా ఉంది. నేను అక్క ను ఈ రోజు ఒప్పించి ఒక సారి పూకు నాకాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను. వెనకనుంచి అమల అక్క చిన్ని అని పిలిచింది. అమల:- చిన్ని మీ అక్క నీ కోసం చూస్తుంది. నేను:- ఎందుకు అక్క ఇంకా బాధపెట్టడానికా. అమల:- ఎందుకు రా నిన్న మీ కాలేజీ లో ఆలా ఏడిపిస్తునారు. నేను:- నీ తో నేను అలాంటివి చెప్పలేను అమల:- సరే నీకు చెప్పాలి అనిపిస్తే నాకు చెప్పు నేను ఆ విషయాలను నా కడుపు లో దాసుకుంటాను. నాతో ఎప్పుడు చెప్పాలి అనిపిస్తే అప్పుడు ఫోన్ చెయ్యి అని వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ అక్క కూర్చుని ఉంది. నేను తలుపు తీసి లోపలి వెళ్ళాను అక్క కూడా లోపలి వస్తు తలుపు వేసింది అక్క:- చిన్ని సారీ రా అనుకోకుండా ఆలా అనేశాను నావి బాగాలేదు దానివి బాగున్నాయి అని నీవు అంటే నాకు కోపం వచ్చింది. సారీ రా.. నేను:- పరవాలేదు అక్క నాకు ఇవన్నీ మామూలే ఇంక

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.