కాలచక్రం 17

By | October 20, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 17 నేను:- మానస మీ అక్కకు ఏమి చెప్పావు ఇక్కడికి రావడానికి ఒప్పుకుందా. మానస:- జ్యోతి అక్క చూసుకుంటాను అంది. నేను:- చలిగా ఉంది అని చుడిదార్ లోనుంచి పొట్టమీద చెయ్యి వేసాను. మానస మీ ఇంటిలో మన పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటారా. మానస:- ఏమో నాకు అదే భయంగా ఉంది. చెయ్యి మీద కొట్టి పొట్ట వరకే పర్మిషన్ ఇచ్చాను పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది. నేను:- చాల రోజులు అవ్వాయి కదా కొంచం తొందర పడ్డాడు అంతే. నీకు తెలుసా జ్వరం వచ్చిన వాళ్ల సొల్లు చీకితే తొందర తగ్గిపోతుంది. మానస:- Dr. చిన్ని చెప్పారా. నేను:- అవును కానీ నాకు తొందర గా తగ్గకూడదు తగ్గితే ఇలా నిన్ను పట్టుకొని పడుకొనే అవకాశం పోతుందికదా. మానస:- మాటలతో మాయ చెయ్యాలి అంతే నీ తరవాతే ఎవ్వరైనా. నేను:- ఎన్ని చేసిన నా బంగారం కోసమే అని బుగ్గ మీద ముద్దుపెట్టాను మానస:- సరే పడుకో నేను:- మానస ప్లీజ్ బ్ర తీసేవా వాటిని పట్టుకొని పడుకోవాలి అని ఉంది. మానస:- పాపం వంటిలో బాగాలేదు అని వస్తే నాటకాలు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *