కాలచక్రం 18

By | October 23, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 18 మానస ను ఎంత బ్రతిమాలిన నేను మోసం చేశాను అని నా తో మాట్లాడడం మానేసింది. నేను మాత్రం పట్టు విడవని విక్రమార్కుడులాగా తనకు సారీ చెపుతూనే ఉన్నాను. అమ్మ లెటర్ గురుంచి మర్చిపోయాను. చూస్తుండగా ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ దగ్గర పడ్డాయి. సంపత్ అన్న పెళ్లి సెట్ అవ్వింది అన్న u.s. నుంచి వచ్చాడు. నేను ఫస్ట్ ఇయర్, సునీత అక్క థర్డ్ ఇయర్, సతీష్ అన్న ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నాము. సతీష్ అన్న కు నాకు వెళ్ళడానికి కుదరలేదు. సంపత్ అన్న రావడం పెళ్లి చేసుకోవడం మల్లి U.S. వెళ్లడం జరిగింది. నాకు ఎగ్జామ్స్ అవ్వయి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయ్. నేను అమ్మకు ఫోన్ చేసి ఇంటికి వస్తున్నాను అని ఫోన్ చేశాను. అమ్మ ఐతే నా లెటర్ చదివి ఇంటికి రా అంది. అప్పుడు అమ్మ లెటర్ వెతికి ఓపెన్ చేశాను చుస్తే నాకు బుర్ర బ్లాక్ అవ్వింది. మల్లి మల్లి చదివాను. " నీవు సునీత మెడపైన మాట్లాడుకున్న మాటలు అన్ని విన్నాను ". ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్తే నా పరిస్థితి ఏంటి అన్న ఆలోచన భయం కలిగిస్తుంది. ముందు అక్క తో మాట్లాడాలి అని పెద్దమ్మకు ఫోన్ చేశాను. అక్క మా ఇంటిలో అమ్మకు తోడుగా ఉంటుంది అని చెప్పింది. ఎప్పుడునుంచి అంటే నాలుగు నెలల నుంచి అంది. ఇంటికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ ఫోన్ ఎత్తింది. అమ్మ:- లెటర్ చదివేవా. నేను:- అమ్మ లెటర్ చదవలేదు లెటర్ పోయింది అన్నాను. అమ్మ:- సరే ఇంటికి రా ఆ విష్యం గురుంచి మాటలాడుకుందాము అంది. నేను:- అమ్మ ప్రాక్టికల్ కి ఇంకా వరం ఉంది ఎగ్జామ్స్ అవ్విన

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.