కాలచక్రం 20

By | November 2, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 20 పక్క రోజు ఐఫా కాలేజీ కి రాలేదు కాలేజీ అవ్వగానే నేను ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ ఆఫీస్ వర్క్ చేస్తూ కనిపించింది. నేను:- ఇంకా నీరసం తగ్గలేదు పని ఎందుకు చేస్తావు అని కోపపడ్డాను. అమ్మ:- బ్రతిమాలుతున్నట్లు ఒక అరగంటలో ఈ పని పూర్తిచేసి మల్లి వీటిజోలికి వెళ్ళాను అంది. నేను:- అదేపోనేలే అని ఉరుకుంటే నీఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తున్నావు అరగంట తరవాత మంచి అమ్మాయి లాగా రెస్ట్ తీసుకో. రాతిరికి రైస్ పెట్టి మెస్ నుంచి కర్రీస్ తీసుకొని వస్తాను. అమ్మ:- సరే అని పని చేసుకుంటుంది. నేను:- వాలీబాల్ ప్రాక్టీస్ కి వెళ్తున్నాను వచ్చేటప్పుడు కర్రీస్ తీసుకొని వస్తాను అని వెళ్ళిపోయాను. కర్రీస్ తీసుకొని ఇంటికివచ్చాను అమ్మ ఇంకా వర్క్ చేసుకుంటుంది. నన్ను చూసి ఐదు నిమిషాలలో అయిపోతుంది స్నానం చేసి రా అంది. నేను స్నానం చేసి వచ్చి రైస్ పెట్టి నా చదువులో నేను పడ్డాను. టైం చుస్తే 9.౩౦ అవ్వయింది అమ్మ ఇంకా పని చేస్తుంది నేను కోపంగా అన్నం తింటున్నాను అని భోజనం తిని మేడపైకి వెళ్ళాను. అమ్మ వచ్చింది. నేను:- తిన్నావా అమ్మ:- తిన్నాను. నేను:- చూడు అమ్మ నీ ఆరోగ్యవిషయం లో నేను రాజీ పడే సమశ్య లేదు నీ మీద చాల

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *