కాలచక్రం 23

By | November 16, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 23 ఇంటర్నెట్ కేఫ్ లో BF లు రెంట్ కి తీసుకొని system లో కాపీ చేసుకున్నాము. పక్క రోజు కాలేజీ లో బీఫ్ గురుంచి చెప్పను. ఈ రోజు సాయంత్రం ఫణి రూమ్ కి జాతర లాగా జనాలు వచ్చారు BF చూడడానికి. కొత్తవి చూడాలి అంటే కేఫ్ నుంచి రెంట్ కి తెచుకోమని చెప్పను. చూస్తుండగా వారం లో D-Drive చాల మట్టుకు నిండిపోయింది. కాలేజ్ లో 4th,3rd,2nd ఇయర్ వాళ్ళు వంతులు వేసుకొని చూసేవాళ్ళు. 15 రోజులలో కాలేజీ లో కూడా విష్యం అగ్గి లాగా వ్యాపించింది. నేను,ఫణి కాంటీన్ లో టిఫన్ చేస్తున్నాము ఐఫా,ప్రఫుల్ల వచ్చారు. ఐఫా:- ఫణి కొంత మంది ఎధవలతో కలసి నీవు చెడిపోతున్నావు ఇక్కడికి చదువు కోవడానికి వచ్చావు అది మర్చిపోకు. మొత్తం ఎదవావేశాలు మనకపోతే మీ ఇంటి నెంబర్ నాదగ్గర ఉంది నేను ఫోన్ చేసి చెపుతాను. ఆ మాటల వినగానే ఫణి క్లాస్ కి వెళ్ళిపోయాడు. నేను:- ఐఫా ను లింగ్ నీ కోపం నాకు అర్ధం అవ్వయింది. ఐఫా:- లింగ్ ఏంటి, కోపం ఎందుకు నేను:- అందరిముందు డార్లింగ్ అని పిలవలెను కదా అందుకనే dar ని మిగేసి ling అని పిలుస్తున్నాను. నీకు చూపించకుండా నేను చూస్తునాను అని కోపం కదా రేపు మధ్యాహ్నం లంచ్ టైం లో తీసుకొని వెళ్తాను మంచి కసిగా ఉన్నాయ్ వీడియోస్ మాత్రం. నాకు కూడా నీవు లేకుండా చూస్తునాను అని మనసు లో ఎక్కడో పీకుతోంది ఆలోచించి చెప్పు ఐఫా కోపం గా చూసి వెళ్ళిపోతుంది. ప్రఫుల్ల మీ చెల్లి కి చెప్పు లవర్ తో కలసి అలాటివి చూడడం తప్పు కాదు అని నా మాటల పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయారు. ఫణి మధ్యాహ్నం వచ్చి అన్న రూమ్ లో అందరు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *