కాలచక్రం 27

By | December 8, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 27 నేను రాగానే వాడు నన్ను పట్టుకొని చాల సేపు ఏడిచాడు. కొంచం స్తిమితపడిన తరవాత చిన్ని:- వరాలు బాబాయ్ ఫోన్ చేసాడు. నాన్నగారికి వంటిలో అసలు బాగోలేదు అని. నీకు ఈ విష్యం తెలుసా. నేను:- తెలుసు నాకు NIMS లో ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు తెలుసు. మేము విడిపోవడం కూడా మీ నాన్నగారికోరికమీదే జరిగింది. చిన్ని:- ఇన్ని రోజులు మీరు విడిపోవడానికి నేనే కారణం అనుకోని చాల బాధపడేవాడిని. నాకు ఎందుకు చెప్పలేదు. నేను:- మీ నాన్నగారు చెప్పవద్దు అన్నారు. చిన్ని:- మరి నీవు టెస్ట్ చేయించుకున్నావా. నేను టెస్ట్ చేయించుకోవాలా. నేను:- నాన్నగారికి ఎయిడ్స్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడు మన ఫామిలీ లో అందరికి టెస్ట్ చేయించాము. ఎవ్వరికి లేదు. మీ నాన్నగారు ఒక ఆవిడితో ఉంటున్నారు కదా తనకు నాన్నగారికి ఉంది. నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకొని గుంటూరు వెళ్లిపోయారు . ఇప్పుడు ఇద్దరు అక్కడ ఉంటున్నారు. ఈ విష్యం ఎవ్వరికి తెలియకుండా చూసుకుంటున్నాము. వరాలు బాబాయ్ వారని ఒక్కసారి వెళ్లి వాళ్లకు కావలసినవన్నీ కొని ఇచ్చి వస్తాడు. పెద్దనాన్నగారు MEO తో మాటలాడి నాన్నగారు స్కూల్ కి రాకపోయినా మేనేజ్ చేస్తున్నారు. చిన్ని:- మరి ట్రీట్మెంట్ ఎలా. నేను:- నాన్నగారు చెన్నై లో చూపించుకుంటున్నారు. పారలేదు అన్నారు మరి నీరసంగా ఉంటె అక్క జాయిన్ అవ్వమన్నారు. ఆ రోజు నుంచి చిన్ని రోజు వాలా నాన్నగారితో ఉదయం సాయంత్రం మాట్లాడేవాడు. ఆయనకు బాగుంది అన్న తరవాత కొంచం సద్దుమణిగాడు. ఒక రోజు వాడు ఆఫీస్ కి వచ్చి ఐఫా బర్త్డే అని షాపింగ్ కి తీసుకొని వెళ్లి ఒక పట్టు చీర కొన్నాడు. ఏవో సైజు లో ఇన్నెర్స్ కొన్నాడు. ఇంటికి వచ్చిన తరవాత నాతో జాకెట్ కొట్టించాడు. సునీత పెళ్లి దగ్గర పడడం తో అక్కలు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *