కాలచక్రం 3

By | August 3, 2022
telugu sex stories xossipi కాలచక్రం 3 ఆరోజు మా ఆయన పెద్దగా నాతో మాటలాడలేదు తన పని తను చూసుకుంటున్నాడు. రాత్రి కింద చాప వేసుకొని పడుకున్నాడు. ఇలా ఒక వరం జరిగింది కౌగిలింతలు, ముద్దులు లేవు నాకు ఈయన ప్రవర్తన అర్థంకావటం లేదు. ఇంక మాట్లాడవలసిన సమయం వచ్చింది అనుకోని పడుకున్న మా ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి నిద్ర లేపి మీ తో మాట్లాడాలి రావు:- ఉదయం మాట్లాడం. సుభద్ర:- మీకు నా తో మాట్లాడడానికి సమయం ఉందా కనీసం సరిగా చూడటంలేదు ఇంక మాటలు అంట అని విసుక్కున్నాను. రావు:- సరే చెప్పు ఏమి తెలుసుకోవాలి. సుభద్ర:- అసలు మంచం మీద ఎందుకు పడుకోవటం లేదు. రావు:- అది నేను చెప్పలేను. సుభద్ర:-ఎందుకు రావు:- నేను చెప్పే విష్యం నీకు నచ్చదు మల్లి అలిగి కోపం గా చూస్తావు. సుభద్ర:- సరే నేను అలగాను చెప్పండి. రావు:- మొదటిరోజు నీవు మంచం మీద పడుకున్నపుడు

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *