కాలచక్రం 7

By | August 19, 2022
telugu sex stories కాలచక్రం 7 మా ఆయన నన్ను ప్రేమతో కాకుండా మోసం తో వశపరచుకున్నాడు అని తెలిసినపుడునుంచి మా ఆయన మీద ద్వష్యం మొదలైంది. ఆ ఆలోచనలు వస్తే మా ఆయన మీద ఇంకా కోపం పెరుగుపోతుంది. ఈ మూడు సంవత్సరాలలో మా ఆయన ఎన్నో సార్లు క్షమించమని అడిగాడు నా సమాధానం ఒక్కటే. మీకు పిల్లలు కావాలి అంటే నేను కనడానికి సిద్ధం మీ శరీర సుఖాలు తీర్చడానికి కూడా నేను సిద్ధం. నాకు పెళ్లి అవినప్పుడు నుంచి మా అమ్మ నాకు రోజు చెప్పే పాఠమే ఇది. నేను మిమ్మలిని ఒక నెల టైం అడిగింది కూడా అందుకనే. కానీ మీరు ఈ లోప్లలె నన్ను వశపరుచుకున్నారు మీ మోసం ద్వారా. ఇప్పుడు కూడా నేను మీ భార్య నే మీకు సుఖం కావాలి అంటే నేను ఇస్తాను పిల్లలు కనమంటే కంటాను కానీ మీరు నాకు చేసిన మోసం నుంచి బయటకు రావడం కొంచం కష్టం. మా ఆయన M.Tech. పూర్తి చేసిన తరవాత విజయవాడ లో పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. నేను మా ఆయన కాపురం విజయవాడ లో పెట్టాము. ఆయన కొత్త ఇంటిలో మన సంసారం మల్లి కొత్తగా మొదలు పెడదాము అన్ని మర్చిపోయి అని అడిగారు . నేను కూడా అన్ని పక్కన పెట్టి మా ఆయన తో మామూలుగా ఉండాలి అని నిర్ణయించుకున్నాను. నా అంగీకారం తో మా ఆయన నామీద ఎక్కి నన్ను దున్నుతున్నారు కానీ నాకు మనసులోగాని శారీరకం గా కానీ సంతృప్తి లేదు. నేను:- పెద్దమ్మ ఇంత మంచి గా అమాయకం గా ఉండే నీవు ఇంత కఠినం గా

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *