మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 10

By | November 6, 2022
telugu sex stories మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 10 మోహన్ సైకిల్ మీద అనూని కూర్చోబెట్టుకొని ఎప్పటిలాగే అనూ పిర్రలకేసి రుద్దుతూ తొక్కుతుంటే. ఈ సారి సరదా తీరా దూలతో రుద్దించుకొంటూ మోహన్ ని రెచ్చగొట్టసాగింది అనూ. అలా నొక్కుళ్ళూ పిసుకుళ్ళతో పైనించే రుద్దుళ్ళతో సైకిల్ మీద సరదాలు తీచుకొంటూ ఇద్దరూ కలిసి చౌరాస్తాలోని మెడికల్ షాప్ దగ్గరకెళ్ళారు. అనూని ఒక పక్కన ఆపి మోహన్ మెడికల్ షాప్ ముందు సైకిల్ స్టాండ్ వేసి, అనూని సైకిల్ పక్కనే నుంచోమని షాప్ మెట్లెక్కాడు. షాప్లో అంకుల్ ఇంక ఇద్దరు బాయస్ ఒక కుర్ర వయసు అమ్మాయి కూడా ఎవరి మటుకు వారు కష్టమర్స్ కి మందులిచ్చే పనిలోలో బిజీగా ఉన్నారు. అలవాటు లేని మోహన్ సిగ్గుపడుతూనే " కండోంస్ కావాలి" అని అడిగాడు ఒక సేల్స్ బాయ్ ని. మోహన్ ని ఎగా దిగా చూసిన అతను "ఏ ఫ్లేవర్?" అని అడిగాడు. అయోమయంలో పడ్డ మోహన్ ని చూసి నవ్వింది ఆ సేల్స్ గర్ల్. తీకమక లో ఉన్న మోహన్ కి "ఏ ఫ్లేవర్ ? అంటే స్ట్రాబెర్రీ ఆ? లేక బనానా ? ఆరెంజ్? " అర్ధమయ్యేలా అడిగింది ఆ అమ్మాయి. ఐనా తికమకలో ఉన్న మోహన్ ని చూసి "నీకు అర్ధం కాదులే ఆ పిల్లని రమ్మను నచ్చింది చెబుతుంది" అంది. షాప్ లోని అందరూ సైకిల్ దగ్గరున్న అనూ వైపు తిరిగి చూశారు. ఎక్కువగా నాన్చకుండా స్ట్రాబెరీ, వెనిల్లా, చాక్లెట్ అంటూ ఐస్క్రీం ఫ్లేవర్స్ పేర్లు చెప్పాడు మోహన్. మూడు ప్యాకెట్స్ కండోంస్ ఇచ్చింది ఆ పిల్ల, డబ్బులిచ్చి వెంఠనే మెట్లు దిగి సైకిల్ దగ్గరకొచ్చాడు మోహన్. " ఈ కాలేజ్ పిల్లలు అసలా.. ఏదో గొణుక్కొంటున్నారు ఆ షాప్లో వాళ్ళు" ఐనా పట్టించుకొనేలా లేడు మోహన్ ఆ హడావుడిలో. ఏదో టెన్షన్.. ఇంటికొచ్చాక మళ్ళీ మంచం ఎక్కిన ఇద్దరూ లైట్ ఆపేసి బెడ్

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *