మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 6

By | October 20, 2022
telugu sex stories మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 6 నడవలేక నడవలేక అడుగు తీసి అడుగేస్తున్న అనూ ని మోహన్ తన రెండు చేతుల్లోకి ఎత్తుకొన్నాడు. ఇంటి గేటు వరకూ వచ్చాక దింపి లోపలికి చేయి పట్టుకొని తీసుకొచ్చాడు. ఇంతలా దెబ్బతగిలింది అని తెలిస్తే జానకి తిడుతుందనిపించింది ఇద్దరికీ. అందుకే కొంత దూరమైన అడుగులో అడుగు వేసి అనూని నడిపిస్తూ సందువైపు ఉన్న మెట్లదగ్గరికి వెళ్ళారు అక్కడ వరండాలో అనూని పడుకో బెట్టి ఇంట్లోంచి అక్కడ రాయడానికి క్రీం కానీ , పెట్టడానికి ఐస్ కానీ తీసుకొస్తానని వెల్లాడు మోహన్. తన గౌన్ ని పైకి లేపుకొని వెల్లకిలా పడుకున్న అనూకి సన్నగా తగులుతున్న చల్లగాలి హాయినిస్తూ నొప్పి తగ్గేలా చేస్తోంటే మెల్లెగా రిలాక్స్ అవ్వసాగింది. ఇంతలో ఇంట్లోంచి వచ్చిన మోహన్ ఏమీ దొరకక వంటింట్లోంచి వెన్న తీసుకొచ్చాడు. "నేనే రాసుకుంటాను" నువ్వెళ్ళు అంది అనూ సిగ్గుతో. "ఎలా రాసుకుంటావ్ ? ఎలా అందుతుంది నీకు? మాట్లాడకు పడుకో!.. ఎక్కడ తగిలిందీ చూపించు" అన్నాడు మోహన్. చేసేది లేక సిగ్గు పడుతూనే ప్యాంటీని కిందకు జార్చింది అనూ. అప్పుడే వస్తున్న పలుచని ఆతులు తప్ప ఏమీ లేకుండా నున్నగా ఉన్న ఆమె లేలేత పుష్పాన్ని చూసిన మోహన్ కి కరెంట్ షాక్ తగిలింది. ఐనా చెల్లెలికి వెన్న రాయాలన్న నిజమైన కారణంతో కాళ్ళు రెండూ ఎడం చేయమని మరీ చూసాడు. అనూకి పూకుకీ ముడ్డికీ మధ్యభాగంలో రాడు తగిలి కమిలిందని అప్పుడు అర్ధం చేసుకున్నాడు మోహన్. మెల్లెగా వెన్న రాస్తుంటే అనూ నొప్పితో అబ్బా అంది. సుతారంగా ఒక నిమిషంలో రాసేసి ప్యాంటీ పైకి లాగేసాడు మోహన్." థాంక్స్ అన్నయ్యా!" అంటూనే గౌన్ కిందకు లాగేసుకొని లేచి కూర్చొంది అనూ. అనూకి వెన్న కరిగి అక్కడ తడి ఔతుంటే.టే ఏదో జిడ్డుగా హాయిగా సమ్మగా ఉంది. ఇంతలో ప్యాంట్లో నిక్కిపోయిన మోహన్ లవడా ఆమె కంట్లో పడనే పడింది. "ఏంటిదీ ఇలా పెద్దగా అయ్యింది మళ్ళీ?" అడిగింది అమాయకంగా అనూ. "ఏమిటో తెలియనట్టూ......." అంటూ విసురుగా లేచి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.