మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 8

By | October 29, 2022
telugu sex stories మధులిక మోహన్ తల్లీ కొడుకులు 8 ఉదయం అందరూ లేచి స్నానాలు చేసి ఫ్రెష్ అయ్యాక మోహన్ కి టేబుల్ మీద ప్లేట్లో ఉప్మా వడ్డించింది జానకి. అందరూ బ్రేక్ఫాష్ట్ చేస్తుండగా విమల అంది జానకితో. "అమ్మా! నేను రేపటి నుంచి డాబా మీద పడుకుంటాను లేదా మా ఫ్రెండ్ ఇంటికెళ్ళి పడుకుంటాను, ఇంక ఇక్కడైతే పడుకోను" అని. "ఎందుకు?" ప్రశ్నించింది జానకి "ఏమీ లేదు నిన్న రాత్రంతా ఒక్కటే చప్పుళ్ళు!" "ఏ చప్పుళ్లు?" తెలిసీ అడిగింది జానకి. "ఏమో తపక్ తపక్ అంటూ బుర్ర బద్దలై పోయింది!" మోహన్ అది విని సిగ్గుతో తలొంచుకోగా చిరాకుగా మొహం పెట్టి చెప్పింది విమల. "ఎలుకలు బాగా ఎక్కువైపోయాయి ! నేను ఈ రోజు ఎలుకల మందు తెచ్చి పెడతాను, నువ్వెక్కడా పడుకోనక్కరలేదు రోజూ లాగే మనింట్లోనే పడుకో" అంది జానకి "ఎలుక శబ్దంలా లేదు. ఏదో పెద్దదే !" చెప్పబోయింది విమల. "చెప్తున్నాను కదా? ! ఎలుకలు అని ఈ రోజు నుంచీ నేను చూసుకుంటాను అని" గద్దించింది జానకి. ఏమనలేక "సరే! అని ఊరుకొంది విమల. జానకి గదమాయింపు చూసి భయపడిన విమల ఏం అనలేక ఉండిపోయింది. చిత్రం ఏంటంటే జరిగిన విషయం అందరికీ తెలుసు, ఒక్క మొద్దు నిద్ర పోయిన అనూకి తప్ప. ప్రతి మనిషిలో మృగం దాగి ఉంటుందంటారు, ఆకలి, దాహము, నిద్ర ఇలా సెక్స్ కూడా ఒక బలమైన నిత్యవసరం. వావి - వరసా, పద్దతీ - కట్టుబాటు, ఇలా ఎన్ని చెప్పుకొచ్చినా వయసు పెట్టే పోరులో అందరూ బలహీనులే ! ఉన్నది ఒక్కడే మగాడు ..ఆకలితో ఉన్న ముగ్గురు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *