మార్పు 1

By | November 16, 2022
telugu sex stories మార్పు 1 సర్.. అని అటెండర్ సింహాచలం పిలుపుతో రమణ మాస్టారు క్లాస్ బయటకు వెళ్లారు. లోపలి కి వచ్చి పండు నిన్ను ప్రిన్సిపాల్ గారు పిలుస్తున్నారు అని నన్ను పంపారు. ప్రిన్సిపాల్ సర్ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు. మొన్నే 10th క్లాస్ ఎక్సమ్ ఫి కటేసాను ఐన ఎందుకు పిలుస్తున్నారు అని ఆలోచిస్తూ వెళ్ళాను. అక్కడ కృష్ణ మామ ఉన్నాడు. నేను:- ఏమైంది మామ ఇలా వచ్చావు. కృష్ణ మామ:- మీ అయ్య పంపాడు ఇద్దరం మా ఇంటికి వెళ్తున్నాము మా ఇంటి దగ్గర జనం ఉన్నారు నన్ను చూసి అందరు గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు. అక్కడ మా నాన్న శవం ఉంది. కొంత సేపు ఏడ్చి వెళ్లి మా గుడిసె తలుపు దగ్గర కూర్చున్నాను. అమ్మ నాన్న శవం దగ్గర ఏడుస్తుంది. మా అమ్మ నాన్న వాళ్ళది ఏ వూరో నాకు తెలియదు మాకు చుట్టాలు ఎవ్వరు లేరు. మా నాన్న అమ్మ ఇంటినుంచి పారిపోయి పెళ్లి చేసుకున్నారు. మా నాన్న B.C. హాస్టల్ లో వాచ్మాన్ గా పని చేస్తాడు. మాకు ఒక గేదె ఉంది. అమ్మ పాలు అమ్ముతుంది. నాన్న రాత్రి హాస్టల్ లో ఉంటారు ఉదయం వచ్చి పడుకుంటారు. పది గంటలకు గేదె ను గడ్డి తినడానికి తీసుకొని వెళ్లారు. సాయంత్రం వార్డెన్ చెప్పిన పనులు చేస్తారు. మా అమ్మకు బయట ప్రపంచం ఏమి తెలియదు. ఎప్పుడు ఇంటిపనులు, గేదె పనులు తప్ప ఏమి ఎరగదు ఏమి కావాలి అన్న నాన్న చేస్తారు. కృష్ణ మామ హాస్టల్ లో కుక్ నాన్న ఇద్దరు ఒక్కసారే అక్కడ చేరేరు. కృష్ణ మామ జరగవలసిన పనులన్నీ చూసుకున్నాడు. మొత్తం కార్యాలకు డబ్బులు వార్డెన్ ఇచ్చారు. నెల రోజులకు నాన్న డెత్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. అమ్మ నేను వార్డెన్ నాన్న కు రావలిసింది డబ్బులు కోసం వెళ్ళాము. అక్కడ మా నాన్న ఉద్యోగం నాకు వచ్చే అవకాశం ఉంది అని తెలిసింది. వార్డెన్ వాళ్ళ తో మాటలాడి ౩౦౦౦ ఇస్తే నాకు ఉద్యోగం వచ్చే లాగా మాట్లాడారు. అమ్మ నేను ఇంటికి వచ్చాము నేను స్కూల్ కి వెళ్లడం మానేసాను గేదె పని మొత్తం నేను చూసుకుంటున్నాను. మధ్యాహ్నం నుంచి వార్డెన్ గారి ఇంటిలో పని చేసేవాడిని. నేను 6th క్లాస్ నుంచి వార్డెన్ వాళ్ళ ఇంటిలో ఆ పని ఈ పని చేసేవాడిని. వార్డెన్ వాళ్ళ ఇంటిలో వార్డం వాళ్ళ పెళ్ళాం దేవి గారు (నేను అమ్మగారు అని పిలుస్తాను) ఆధిపత్యం ఉండేది.నేను పుస్తకాలూ కొనుకోవాలి అన్న అమ్మగారు సహాయం చేసేవాళ్ళు నన్ను చాల బాగా చూసుకుంటారు. ఒక రోజు అమ్మగారు నన్ను అమ్మని పిలిచారు మేము వెళ్ళాము. అమ్మగారు:- ఏమే సుబ్బులు నిన్న పెద్ద సర్ దగ్గరకు మాసిపోయిన బట్టలు చింపిరిజుట్టు తో వెళ్లవు అంట. కొంచం స్నానం చేసి ఉతికిన బట్టలు కట్టుకొని జుట్టు దువ్వుకొని వేళ్ళు అని తిట్టారు. (ఇక్కడ మా అమ్మ గురుంచి చెప్పాలి. అమ్మ చామనచాయ రంగు సన్ గా ఉంటుంది ముక్కుపుడక కాళ్లకు వెండి కడియాలు ఉంటాయి బాగా లేని స్థితి వల్ల అంత శుభ్రంగా ఉండదు పైగా చీకటిపడితే తప్ప స్నానం చేయలేరు బాత్రూం లాంటివిలేవు) నన్ను- చదువుకుంటున్నావు కదా మీ అమ్మను శుభ్రము గా తీసుకొని వెళ్ళాలి అని జ్ఞానము లేదా అని తిట్టారు. సుబ్బులు మల్లి వెళ్లే టప్పుడు శుభ్రంగా వేళ్ళు అని రెండు పాత చీరలు ఇచ్చారు. ఇంత లో రమణ మాస్టారు,వార్డెన్ గారు వచ్చారు. 10th క్లాస్ పరీక్షలు రాయడానికి రాను అన్నాను అని అందరు దొబ్బులు పెట్టారు.10th క్లాస్ పరీక్షలు అయిపోయాయి. నాన్నచనిపోయి మూడో నెల. ఇల్లు గడవడం చాల కష్టం గా ఉంది నేను కూలి పనికి వెళ్తున్నాను. ఒక రోజు వార్డెన్ గారు నాన్నకు రావలిసింది డబ్బులు వచ్చాయి అని అమ్మను నన్ను పిలిచారు. నేను పొలం నుంచి వచ్చినతరవాత హాస్టల్ కి వెళ్ళాము. నాన్నఇన్సురంచె డబ్బులు PF,గ్రాటివిటీ మొత్తం కలిపి 14 వేలు వచ్చాయి. నాన్న చనిపోయే రోజు నాన్న జీతం 220 రూపాయిలు. వార్డెన్ల గారు రెండు DD. ఇచ్చారు నన్ను పనికి వెళ్లామన్నారు అమ్మను తీసుకొని బ్యాంకు కి వెళ్లి బ్యాంకు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయిస్తాను అన్నారు. నేను పొలం కి వెళ్లి ఇంటికి వచ్చాను. లోపల అమ్మ ఏడుస్తుంది.కృష్ణ మామ పెళ్ళాం నూకలు అత్తా అమ్మను ఓదారుస్తుంది. నూకలు అత్తా:- సర్ గాడికి ఇడిదేమి పోయేకాలం. సహాయం చేసినట్లు చేసి పక్కలో పడుకోమంటున్నాడు. మొగ లంగాకొడుకులు ఇంతే ఒంటరి ఆడదాని చుస్తే వాడుకోవాలి అని చూస్తారు.బంగారం లాంటి పెళ్ళని ఇంటిలో ఉంచుకొని ఈ యేశాలు ఏమిటో గుడిసెట్టి నా గొల్లిగాడికి. అమ్మ:- పండు గాడికి ఉద్యోగం రాకుండా చూస్తాడు అని భయం గా ఉంది. నూకలు అత్తా:- చూడు సుబ్బులు అన్ని నేవే ఆలోచించు నీకు ఏది మంచిది అనిపిస్తే అదే చెయ్యి నేను చెయ్యి అని చెయ్యకు అని చెప్పను. నీ పరిస్థి బట్టి ఆలోచించు. అమ్మ:- వదిన పండు కి ఈ విష్యం తెలిస్తే ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అర్ధం కావడం లేదు. నూకలు అత్తా:- చిన్న పిల్లవాడు వాడికి ఏమి తెలుసు పెద్దదానివి అన్ని నీవు చూసుకోవాలి కానీ చిన్నపిల్లవాడిమీద వేస్తావా. ఆ గొల్లిగాడికి కనబడకు. ఏదో ఒక సాకు చెప్పి తప్పించుకో. నీ ఇష్టం సురేష్ వస్తాడు నేను హాస్టల్ కి వెళ్ళాలి అని వెళ్ళిపోయింది. నేను అత్తతో ఒంటరిగా మాట్లాడాలి మొత్తం విష్యం తెలుసుకోవాలి ఇంటిలో ఐతే మామ ఉంటాడు హాస్టల్ లో ఐతే ఎవ్వరు ఉండరు అని అత్తా వెనకాల హాస్టల్ కి వెళ్ళాను. అత్తా హాస్టల్ కి వెళ్లి బాత్రూం లోకి దూరింది స్నానం చేసి వచ్చింది చీపిరి తీసుకొని వార్డెన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళింది. కొంత సేపు తరవాత వచ్చింది బాత్రూం కి వెళ్లి వచ్చింది రూమ్ లో తుడవడానికి వెళ్ళింది. వార్డెన్ బయటకి వచ్చి బాత్రూం లోకి దూరాడు. ఇద్దరి విష్యం అర్దమవ్వింది. మా అమ్మను నేనే కాపాడుకోవాలి ఎవ్వరిని నమ్మకూడదు అని అర్ధం అవ్వింది. ఇంటికి వెళ్ళాను అమ్మ పేడతో ఇల్లు ఆలుకుతుంది. నేను:- అమ్మ బ్యాంకు పని అవ్విందా ఇప్పుడే హాస్టల్ కి వెళ్లి వస్తున్నాను. అత్తా కనిపించింది విచిత్రంగా అత్తా హాస్టల్ లో స్నానం చేస్తుంది. అమ్మ:- అందులో విచిత్రం ఏమి ఉంది. నేను:- స్నానము చేసి వార్డెన్ గదిలోకి వెళ్ళింది కొంత సేపుతరవాత వచ్చి హాస్టల్ తుడిచింది, పాత్రలు తోముతుంది. ఎవ్వరైనా పాచి పని చేసినతరవాత స్నానం చేస్తారు అత్తా ముందే స్నానం చేసింది అందుకని విచిత్రం అనిపించింది. ఈ మాటలకూ అమ్మ ఆలోచనలో పడింది. నేను స్నానం చేసి వార్డెన్ ఇంటికి వెళ్తున్నాను అని చెప్పి వచ్చేసాను. వార్డెన్ ఇంటికి వెళ్ళాను నేను:- అమ్మగారు మీవల్ల నాన్న కి రావలసిన డబ్బులు వచ్చాయి. వార్డెన్ గారు డబ్బులు బ్యాంకు లో జమచేయించారు. మీరు నాన్న కార్యానికి డబ్బులు ఇచ్చారు. అమ్మగారు ఏమి అనుకోను అంటే ఆ డబ్బులు నేను మీకు తెరిగి ఇస్తాను. కొడుకుగా నాన్న కు నేను చేయగల్గిన ఆకరి బాధ్యత అంతే తప్ప నాన్న డబ్బులు రావడంవల్ల కొవ్వుపట్టి డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వడంలేదు. అమ్మగారు:- నీలోను మీ నాన్నలోను ఈ నిజాయతి నాకు చాల ఇష్టం.డబ్బులు వార్డెన్ గారికి ఇచ్చే.ఇంకో విష్యం గుర్తువుంచుకో మీకు ఎంత డబ్బువచ్చిందో ఎవ్వరికి చెప్పదు. మీ అమ్మకు కూడా నేను చెప్పను అని చెప్పు. నేను:- అమ్మగారు నేను బ్యాంకు నుంచి డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి ఇస్తాను. అమ్మగారు హాస్టల్ కి మీ అన్నయ్య గారు సున్నం వేయిస్తున్నారు అంటకదా కొంచం మీరు మీ అన్నగారికి చెప్పి నాకు కూలిపని ఇప్పిచండి. అమ్మగారు:- నేను చెపుతానులే అమ్మగారిదగ్గర పని ముగించుకొని ఇంటికి వస్తుంటే ఆరుగు మీద కృష్ణ మామ, అత్తా కూర్చున్నారు. మామ:- పండు ఇందాక హాస్టల్ దగ్గర ఏమి చేస్తున్నావు. నేను:- ఏమి లేదు మామ నాన్న కి రావలసిన డబ్బులు వచ్చయి వార్డెన్ గారు అమ్మను బ్యాంకు కి తీసుకొని వెళ్లి డబ్బులు జమచేయించారు. మొత్తం నాలుగు వేలు వచ్చాయి. నాన్నగారి కార్యానికి వార్డెన్ ఇచ్చిన డబ్బులు తెరిగి ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను ( నేను మామ తో మాట్లాడుతుంటే అత్తా మొకం లో కంగారు కనిపించింది). మామ ఇంక రెండు నెలలు రెస్ట్. మామ:- మనకు ఈ రెండు నెలలో బయట వంటలు చెయ్యడానికి వెళ్తాను రెస్ట్ లేదు బొక్క లేదు. రేపు అల్లుడు ఇంటికి వెళ్తున్నాను నాతో పటు వస్తాను అంటే తీసుకొని వెళ్తాను కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి పని కూడా నేర్చుకోవచ్చు. నేను:- మామ స్కూల్ కి సున్నం వేస్తున్నారు కదా అక్కడ నాకు కూలిపని ఇప్పిస్తాను అని అమ్మగారు చెప్పారు సున్నం పని అవినతరవాత నేను వస్తాను. మామ:- మీ అత్తను కూడా సున్నం పనికి పంపామన్నారు వార్డెన్లగారు. (మామ లేనపుడదు కుమ్ముకోవచ్చు అని బలే ప్లాన్ వేసాడు వార్డెన్ అనుకున్నాను) రెండు రోజులో సున్నం పని మొదలు పెట్టడానికి పంతులుగారు ముహూర్తం పెట్టారు. మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు పూజ పెట్టారు. అత్తా మామతో వూరు కి వెళ్లి వచ్చింది. అత్తా అమ్మతో మాట్లాడుతుంది ఇంతలో వార్డెన్ నుంచి కబురువచ్చింది. 12 గంటలకల్లా హాస్టల్ కి వచ్చి పూజ జరిగే చోట ఊడ్చి కళ్లపు జల్లి ముగ్గు వెయ్యమన్నారు అని. ఈ ఇద్దరు 12 గంటలకు దుకాణం పెట్టారు అని అర్ధం అవ్వింది. నేను వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను అమ్మగారు పూజ రోజు ఉపవాసం ఉండి పూజ సామానం కొని తీసుకొని వెళ్లారు. నన్ను తోడుతీసుకొని సామానం మొత్తం కొన్నారు ఇంటికి వెళ్తుంటే నేను అమ్మగారు ఇంటికి తీసుకొని వెళ్లడం ఎందుకు హాస్టల్ లో పెడదాము అన్నాను. మేము హాస్టల్ కి వెళ్ళాము. అప్పుడే అత్తా స్నానం చేసి వార్డెన్ గదిలోకి వెళ్తుంది. నేను అమ్మగారు వార్డెన్ గది వైపు వెళ్తున్నాము. వార్డెన్:- లంజ ఇప్పుడే బయట అవ్వాలా మొడ్డ మంచి సలపరం గా ఉంది. సుబ్బులు ఏమంటుంది దాని మొగుడు డబ్బులు తెపించాను, పండు కి ఉద్యోగం వేయిస్తున్నాను. లంజ కి విశ్వాసం లేదు. నూకలు:- పక్కలోకి రాకపోతే పండుకి ఉద్యోగం రాకుండా చేస్తారు అని భయం తో ఉంది. మీరు ఒక్కసారి మల్లి అడగండి నేను మిగిలింది చూసుకుంటాను.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *