మార్పు 11

By | January 6, 2023
telugu sex stories మార్పు 11 ఉదయం నేను కమలమ్మ గారు తోటకు వెళ్ళాము నేను ఏమి మాటలాడకండా చాల బుద్దిమంతుడు లాగా ప్రవర్తించాను. సాయంత్రం ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను నేను పాలు పిదుకుతుంటే సీత వచ్చింది. సీత:- నిన్న సాగరిక అన్ని మాటలు అంటుంటే అక్కడనుంచి వెళ్లిపోకుండా ఎద్దు మొద్దు అవతారం లాగా అక్కడే ఉన్నావు . నేను:- చిన్న అమ్మగారు నేను అక్కడికి కూలికి వెళ్ళాను నాకు కూలి డబ్బులు తప్ప ఏమి కనబడలేదు. పైగా వార్డెన్ గారి ఇల్లు ఆలా మధ్యలో పని వదిలి ఎలా వెళ్ళిపోతాను. సీత:- చేతకానివాడిలాగా మాట్లాడకు వార్డెన్ గారి భార్య, మా అమ్మ కలసి వస్తున్నారు అమ్మ నన్ను ఉండమని సైగ చేసింది. మేము కొనుకున్న పొలం పత్రాలు మాకు ఇచ్చారు. పొలం సంకురాత్రి అయినవెంటనే అప్పచెప్పుతారు అని చెప్పారు. ఉదయం నేను కమలమ్మ గారు తోటలోకి వెళ్ళాము ఈ సారి గెలలు అన్ని ఎక్కించి తోపుడు బండి తీస్తూ కావాలని కమలమ్మ గారి పిర్రలను తాకను కానీ ఏమి ఎరగనట్లు వెళ్ళిపోయాను. కాలేజీ లో నా ముందు సీత వెళ్తుంది. నేను:- ఆ రాత్రి తరవాత కనీసం మాటలాడలేదు.ఆ రాత్రి తలంపులు నన్ను పీడకలలాగా వెంటాడుతున్నాయి. నీవు కనబడితే చాలు వాడు రసాలు కారుస్తున్నాడు. నీ వాళ్ళ ఇప్పుడు నా గోచీలు నేనే ఉతుకుకోవలసివస్తుంది సీత:- నవ్వింది. పొలం కొనుకున్నావు చెప్పేవా ఎవ్వరో చెపితే తెలిసింది. నేను:- అది సాగరిక వాళ్ల పొలం ఎవ్వరికి చెప్పొడు అని ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పారు . సరే మల్లి మాట్లాడడము అని వెళ్ళిపోయాను. ఉదయం కమలమ్మ గారితో తోటకి వెళ్తున్నాను ఈ రోజు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *