మార్పు 12

By | January 11, 2023
telugu sex stories మార్పు 12 నేను సీత నడుస్తున్నాము మా పొలానికి కుడిపక్క గోదావరి కాలువ ఉంది. మా పొలానికి వెనక రెండున్నర ఎకరాలు మామిడి తోట రెండున్నర ఎకరాలు కొబ్బరి తోట. ఎడం పక్క ఆరు ఎకరాల ఆరటి తోట మా పొలం ముందు ౩౦ ఎకరాలు మాగాణి. ఇదిఅంతా సగరికకు కట్నం గా ఇచ్చారు. నేను:- పెళ్ళాం నీకోసమ్ ఈ ఐదు ఎకరాలు కొన్నాను వెనకాల మామిడి తోటను, కొబ్బరి తోటను కొంటాను. నీకు ఇవి సరిపోతాయా ఇంకా ఏమైనా కావాలా. సీత:- ఇందాకనుంచి చూస్తునాను పెళ్ళాం అని పిలుస్తున్నావు. నేను:- నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేది నేనే. నీవు నా బంగారు తల్లివి నిన్ను ఎలా వొదులుకుంటాను. సీత:- అంత ఆశ పెట్టుకోకు నేను నీ కన్నా రెండు సంవత్సరాలు పెద్దదానిని. మా నాన్న గురుంచి నీకు తెలుసు మా కన్నా ఉన్న కుటుంబం లో కి నాకు పెళ్లి చెయ్యాలి అని చూస్తాడు. నేను:- ఆ విషయాలు అన్ని నాకు వదిలే నీ పెదాలను కొరికేవాడి, నీ సొల్లు పిసికే వాడికి, నీ పువ్వు దెంగేవాడిని నేనే. నీవు అలిగితే నిన్ను బుజ్జగించేవాడిని నేనే, నీకు కోపం వస్తే భరించే వాడిని నేనే, నివ్వు కొట్టిన దెబ్బలు తినేవాడిని కూడా నేను. ఆ రాత్రి నిన్ను దెంగేవాడిని కానీ నా తొందరపాటు వల్ల నీకు మచ్చ రాకూడదు అని నన్ను నేను ఆపుకున్నాను. కానీ ఒక విష్యం మాత్రం నిజం నీకు ఏ లోటు రాకుండా చూసుకుంటాను. మీ నాన్నగారు అంత మంచి గా చేసుకోలేను కానీ మీ నాన్నగారు కన్నా మంచి గా చూసుకోవాలి అన్న ప్రేమ ఉంది. సీత:- ఈ ఐదు ఎకరా కొనడానికి డబ్బులు ఎక్కడివి.

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *