మార్పు 13

By | January 21, 2023
telugu sex stories మార్పు 13 ఉదయం తొమిదిగంటలకు అమ్మ లేపింది. అమ్మ:- లంగోటి కి రక్తం ఉంది ఏమైంది వొళ్ళు కూడా కాలిపోతుంది అని తడి గుడ్డ తో వొళ్ళు అంత తుడుస్తోంది.లుంగీ పైకి అని తొడలు కూడా తుడుస్తోంది.లుంగీ వదులుగా ఉండడం వల్ల నాది కూడా కనిపించింది. అమ్మ లేచి పసుపు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ రాసుకో జ్వరానికి మందు తెస్తాను అని వెళ్ళింది. నేను మల్లి పడుకున్నాను. మధ్యాహ్నం అమ్మ గంజి కాసి నన్ను లేపింది.నేను గంజి తాగుతుంటే అమ్మ:- నేను కుమారి తో మాట్లాడాను రేపు పెద్దాపురం వెళ్లి హాస్పిటల్ లో కుమారి అక్క ను కలవు అక్క డాక్టర్ కి చూపించు.ఈ విష్యం ఎవ్వరికి చెప్పకు. ఆ రోజు మొత్తం పడుకున్నాను రాత్రి లెగిసి హాస్టల్ కి వెళ్లి అక్కడ పడుకున్నాను. ఉదయానికి కొంచం నెప్పి జ్వరం తగ్గాయి. ఇంటికి వెళ్లి స్నానము చేసి కాలేజీ కి వెళ్లి అక్కడనుంచి హాస్పిటల్ కి వెళ్ళాను. నేను షావుకారిగారి ఇంటికి వెళ్ళాను. షావుకారుగారు జ్వరం తగ్గిందా అని లోపలి తీసుకొని వెళ్లారు. ఈ వారం లో జరిగిన లెక్కలు చెప్పను. కమలమ్మ గారి దగ్గరనుంచి పొద్దు పుస్తకం తీసుకోమని ఆరటి తోటకు వెళ్లిపోయారు. కమల:- ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నేను:- చూడు అని జిప్ తీసి చూపించాను. కమల:- నీకు నరం ఇంకా తెగలేదు అందుకే ఇలా అయ్యింది. హాస్పిటల్ కి వెళ్తున్నావు కదా కుమారి చూసుకుంటుంది. నేను:- అమ్మ చెప్పిందా. కమల:- అవును నేను అక్కడనుంచి బస్సు స్టాప్ కి వేళ్ళను సీత అక్కడ ఉంది. నన్ను చూసి

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published.