మార్పు 14

By | January 28, 2023
telugu sex stories మార్పు 14 పొగాకు పని ఐన తరవాత నేను ఇంటికి వెళ్లి స్నానం చేసి వార్డెన్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను అక్కడ సీత తప్ప ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటిలో వాళ్ళు అందరు ఉన్నారు. ఆ రోజే విజయ్ బాబు సాగరిక విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ గారు పలుకుబడి ఉపయోగించి విజయ్ బాబు ఉదోగ్యం కాకినాడ నుంచి విశాఖపట్నం వేయించారు.కాలేజీ అయ్యే వరకు విజయ్ బాబు విశాఖపట్నం లో ఉండి ఉదోగ్యం చేస్తూ చదువుకుంటాడు. సాగరిక విజయ్ బాబు చదువు అయ్యే వరకు మా ఊరిలో ఉండి చదువుకుంటది అని తెలిసింది. అక్కడ నుంచి నేను ప్రెసిడెంట్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను సీత గదిలోకి వెళ్ళాను సీత చదువుకుంటుంది. నేను:- సీత మీ అమ్మగారు నిన్ను వార్డెన్ గారి ఇంటికి రమ్మని చెప్పారు. ఆ సాగరిక మల్లి కాలేజీ కి వస్తుంది. తన ప్రేమను కాదు అన్నాను అని పగ పట్టింది. ఏమిటో నా బ్రతుకు ప్రేమించిన అమ్మయి కోపగించి బాధ పెడుతుంది ప్రేమ వద్దు అన్న అమ్మయి ప్రేమించలేదు అని బాధ పెట్టడానికి వస్తుంది. సీత పుస్తకం మూసి తలుపులమ్మ నేను బట్టలు మార్చుకొని అత్తా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను భోజనం అక్కడే చేస్తాను నాకు వంట వొండకు. నేను:- అమ్మగారికి ఇంకా కోపం తగ్గలేదు ఈ మట్టి బుర్రకు నీకు కోపం ఎందుకు వచ్చిందో అర్ధం కావడం లేదు కొంచం చెపితే కోపం ఎలా పోగొటలోఆలోచిస్తాను. నాకు ఆపరేషన్ నెప్పి కన్నా నీ మౌనం ఎక్కువ బాధ పెడుతుంది బాధ కన్నా కోపం వస్తుంది. ఈ పిల్లకాయ మీద దయ తలిచి నా తప్పు ఏమిటో చెప్పు నా పని చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళాను అమ్మ ఏదో అంటే సీత మీద కోపం తో అమ్మ మీద ఆరిచేసి హాస్టల్ కి వెళ్ళాను. ఉదయం షావుకారు దగ్గర పని చేసి వచ్చి స్నానము చేసి కాలేజీ కి వెళ్ళాను.మనసంతా ఎందుకో చిరాకుగా వుంది. రెండు క్లాసులు అవినతర్వాత సాగరిక వచ్చింది. సాగరిక కి బ్రహ్మరధం పట్టారు. సాగరిక:- విజయ్ వచ్చాడు బయట ఉన్నాడు వేళ్ళు అంది. నేను:- క్లాస్ ఐన తరవాత వెళ్తాను

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *