మార్పు 15

By | January 30, 2023
telugu sex stories మార్పు 15 ఇంటికి వచ్చి సాయంత్రం వరకు పడుకున్నాను. అమ్మ తీర్దానికి తీసుకొని వేళ్ళ మంటే తీసుకొని వెళ్ళాను నాతో వదిన, అన్న, మామ, అత్తా వచ్చారు. నేను అమ్మ వెనకాల నడుస్తున్నాను అమ్మ లోని చిన్న పిల్లను చూసాను. ఎవ్వరితోని సంబంధం లేకుండా అన్ని ఆటలు ఆడుతుంది, ఏమేమో కొనుకొని తింటుంది, తనకు కావలసినవన్నీ కొనుకుంటుంది. నాన్న చనిపోయిన తరవాత అమ్మను అంత సంతోషం గా చూడడం ఇదే మొదటి సారి. మామ, అన్న తీర్థం నుంచి తాగడానికి వెళ్లిపోయారు నేను,అమ్మ, వదిన, అత్తా ఇంటికి వచ్చాము. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అమ్మను గట్టిగా పట్టుకొని నన్ను క్షమించు అమ్మ ఇన్ని రోజులు డబ్బులు సంపాదించాలి అన్న ఆవేశం లో ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించాను నీ గురుంచి కానీ నీ సంతోషం గురుంచి కానీ నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు.నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను అమ్మ అని పట్టుకొని ఏడిచాను. అత్తా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లి భోజనం చేసి పడుకున్నాము. కనుమ రోజు ఉదయం పందెం కోడ్లు శుభ్రం గా కాల్చి ఇచ్చాను మామ నాగు అన్న వంట వండారు. మామ ఫ్రెండ్స్ అందరు హాస్టల్ లో భోజనాలకు వచ్చారు. చాల మంది ఫుల్ గా తాగి ఉన్నారు ఆడవాళ్ళూ అందరు భోజనాలు చేసి మాటలాడుకుంటున్నారు. మా క్లాస్ వాళ్ళు స్కూల్ గ్రౌండ్ లో మందు వేస్తున్నారు ఎవరి గోలలో వాళ్లు ఉన్నారు. నా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు భోజనం చేస్తారా అని ఎదురు చూస్తునాను ఆకలి వేస్తుంది. అన్ని ముగించి హాస్టల్ కి వెళ్తే తెల్ల అన్నం,సాంబార్ ఉంది. కూర లేదు అని గొడవ ఇద్దరు ముగ్గరు కొట్టుకున్నారు. వాళ్ళను విడదీసి గొడవ సర్ది చెప్పి ఎవ్వరి ఇంటికి వాళ్ళను పంపి ఇంటికి వచ్చాను. అమ్మ ఆకలి అంటే పొంగడం పెట్టింది తిని హాస్టల్ కి వెళ్ళాను. అత్తా, మల్లి వదిన, కొంత మంది అన్ని తుడిచి, గిన్నెలు తోముతున్నారూ. తోముతూ తాగిన వాళ్ళను తిట్టుకుంటున్నారు అన్నం కూర తీసుకొని వెళ్లిన వాళ్ళను తిట్టుకుంటున్నారు. నేను లోపలి వెళ్లి చుస్తే మామ, అన్న స్ప్రహ లేకుండా పడుకొని ఉన్నారు. గిన్నెలు తోమిన తరవాత అన్ని వంటగదిలో సర్దించి తాళ్లలు వేసి అత్తాకు ఇచ్చాను. మల్లి వదిన నేను ఇంటికి వెళ్ళాము. ఇద్దరం అత్తా వాళ్ళ గుమ్మం లో కూర్చున్నాము. నేను:- వదిన మొన్న నేను కావాలని చూడలేదు అనుకోకుండా చూసాను. వదిన:- అనుకోకుండా చూసే వాళ్ళు వెంటనే తలుపు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *