మార్పు 16

By | February 2, 2023
telugu sex stories మార్పు 16 రోజు కాలేజీ నుంచి వచ్చిన తరవాత నేను సాగరిక కలసి చదుకొనేవాల్లం.మేము చదుకునంతా సేపు మా మీద కొన్ని కళ్ళు నిఘా వేస్తూ ఉండేవి. మేము చదువుకోవడం కన్న మమల్ని ఎవ్వరు చుస్తునారు అని ఆత్రుత ఎక్కవై మా చదువు సంకనాకుతున్నది. ఒక్క సారి పరీక్షా పొతే ఒక సంవత్సరం పోతుంది ఈ భయం తో నేను సీత దగ్గరకు వెళ్ళాను. సీత మోకానికి పసుపు రాసుకొని ఉంది. నేను:- మోకానికి అవి ఇవి ఎంత రాసుకున్న ఉపయోగం లేదు. నీ మొకం బాగుండాలి అంటే చిరునవ్వు కావాలి అది ప్రయతించు ఎంత అందం గా ఉంటావో నీకే అర్ధం అవుతుంది. పైగా ఇలా ఉండడమే మంచిది నీ నవ్వు మొకం చుస్తే ఎవడో ఒకడు ఎగరేసుకొని పోతారు అది నేను తట్టుకోలేను. సీత నాకు చదువు చెప్పకు కానీ నేను సాగరిక నీ దగ్గర చదువుకుంటాము. మేము ఇద్దరం కలసి చదువుకోవడం మొదలు పెట్టాము కానీ మా చదువు సాగడం లేదు. ఇలా కొనసాగితే కచ్చితంగా పరీక్షలు పోతాయి. నీకు నా మీద నమ్మకం లేదు అని తెలుసు నేను చదువుకుంటేనే మన భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. మా అమ్మకు,నీకు ఏలోటూ లేకుండా చేసుకోగలను. అన్నిటి కన్న మా ఇద్దరి మధ్య ఏమి జరగడం లేదు అన్న నమ్మకం నీకు కలగాలి. రేపు అన్న రోజు నన్ను దానితో తిరిగావు అని నీవు దెప్పాడానికి అవకాశం ఇవ్వలేను. తెలియక చేసిన తప్పులకే ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నావు అంటే తెలిసి తప్పుచేస్తే కాల్చుకు తినేస్తావు. నేను ఆ మాటఅనే సరికి సీత మొకం లో కొంచం నవ్వు వచ్చింది. ఆలా నవ్వకే ఆ నవ్వును చూస్తుంటే ఇప్పుడే నీకు తాళి కట్టి నిన్ను సొంతం చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. రోజు ఉదయం ఇలా ఒక్క నవ్వు వదులు ఎంత కష్టమైన సంతోషం గా భరించేస్తాను. చూడు ఎంత అందం గా ఉన్నవో ఎప్పుడు ముచ్చు మొకం లాగా మొకం ఎక్కడో పెట్టుకొని ఉంటావు. తల్లి... దీనిలో వేరే అర్ధం ఏమి లేదు నా మాటకు నేను కట్టుబడి ఉంటున్నాను నా నాలుక, చేతులు నీతో తప్పుడు పనులు చెయ్యవు. సీత:- ఆలోచించి చెపుతాను. ఏమిటో ఈ అదృష్టం నవ్వులు పూవులు కాస్తున్నాయి అని

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *