మార్పు 17

By | February 6, 2023
telugu sex stories మార్పు 17 హాస్పిటల్ లో అమ్మను టెస్టులు చెయ్యడానికి తీసుకొని వెళ్లారు. నేను వదిన అక్కడ కూర్చున్నాము. నేను:- మొన్న లాగా నిన్న కూడా చేసానా. మల్లె వదిన:- రాత్రి నిద్ర లో చేసావు ఉదయం మెలుకువగానే ఉన్నావు. నేను:- నేను మెలుకువగా ఉన్నాను అని నీకు ఎలా తెలుసు మల్లె వదిన:- నిన్న చిన్న పిల్లవాడివి అంటే కోపం వచ్చింది ఇప్పుడు అర్ధం అవ్విందా. నేను:- నేను ఆలా చేస్తుంటే ఏమి అనలేదు. మల్లె వదిన:- నీది కుర్ర వయసు ఆలోచన ఉండదు. కోపంగా చెప్పే కన్నా ప్రశాంతం గా నీకు అర్ధం అవ్వే టట్లు చెపితే మంచిది అని ఏమి అనలేదు. రూమ్ కి వెళ్లిన తరవాత మాటలాడుకుందాము. అమ్మ దగ్గర కొంత సేపు ఉండి ఇద్దరం రూమ్ కి వెళ్ళాము. మల్లె వదిన:- ఈ వయసులో ఉన్న వాళ్లకు ఎవ్వరైనా కొంచం మంచిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు నిన్ను ఇష్టపడుతున్నారు అని అపోహలో ఏమైనా చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన రావడం సహజం. ఆలా చెయ్యడానికి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తారు, అవకాశం ఎలా కలిపించాలో అని ఆలోచిస్తారు. ఆలా కనిపించిన ప్రతి దానిని చేస్తే నీకు ఆ పశువులకు తేడా ఏమిటి. నిన్ను నమ్మి నాగు ఇక్కడ నన్ను ఉంచితే నీవు ఎలా చెయ్యొచ్చా నేను:- వదిన నేను కావాలి అని చెయ్యలేదు. ఉదయం నేను లేచే సరికి నా చెయ్య నీ సొల్లు మీద వుంది. ఒక్క సారి నొక్కితే ఎలా ఉంటుంది అని నొక్కాను. అంతే నాకు తెలియకుండా ఆలా జరిగిపోయింది. మల్లె వదిన:- అత్తా తో చెప్పి నీకు తొందరగా

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *