మార్పు 2

By | November 20, 2022
telugu sex stories మార్పు 2 పక్క రోజు నుంచి అత్తా నేను సున్నం పనికి వెళ్తున్నాము. సున్నం పని అయిపోయే రోజు ప్రెసిడెంట్ గారు, అమ్మగారు వచ్చి మేస్త్రి కి మా అందరికి బట్టలు ఇచ్చారు. ఆ రోజు నేను అత్తా అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళాము. అత్తా:- అమ్మగారు నన్ను క్షమించండి పూటకూలివాళ్ళం మీరు కోపం చేస్తే మేము ఎలా బ్రతుకుతాము. నేను ఎదిరించలేక ఒప్పుకోవలసి వచ్చింది. ఇంక ఎప్పుడు ఈ తప్పు జరగదు అని అమ్మగారి కాళ్ళు పట్టుకుంది. అమ్మగారు:- వళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంచుకొని బ్రతుకు నీ మీద నా కన్ను ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకో. ఇద్దరం ఇంటికి వచ్చాము అక్కడ మల్లీ వదిన నాగు అన్న ఉన్నారు నాగు అన్న:- అత్తా డాక్టర్ అమ్మ మందులు ఇచ్చారు ఒక నెల తరవాత రమన్నారు. మల్లి ఇక్కడ రెండురోజులు ఉంది వస్తాను అంటే తీసుకొని వచ్చాను. నేను :- అన్న ఈ రోజుతో సున్నం పని అయిపోయింది నేను మంటపనికి వస్తాను. నాగు అన్న:- ఒక పని సెయ్యి రెండు రోజుల తరవాత మల్లి ని తీసుకొని వూరు వచ్చే అన్నాడు. నేను మా ఇంటికి వెళ్ళాను అన్న వచ్చిన ప్రతిసారి అత్తా మామ మా ఇంటిలో పడుకుంటుంది. నేను భోజనం చేసిన తరవాత వదిన దగ్గరకు వచ్చాను వదినకు

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *