మార్పు 20

By | February 26, 2023
telugu sex stories మార్పు 20 ఆలా సీతను చూస్తూ పడుకున్నాను ఉదయం మెలుకువ వచ్చింది సీత ఇంక పడుకొని ఉంది.కిందకు వచ్చి సీత తల మీద ముద్దు పెట్టి నీ మీద ఒట్టు వేసాను ఇంక నేను అబద్ధం చెప్పలేను. నీ ఏడుపు ఆపలేను నువ్వు ఏడ్చినా పరవాలేదు కానీ నిన్ను ఓదార్చే అవకాశం మాత్రం నాకు ఇవ్వు. సీత మెలుకువ పడుతున్నట్లు అనిపించి కంగారుగా లెగిసి మంచం ఎక్కి కళ్ళు మూసుకున్నాను. సీత లెగిసి జుట్టు దువ్వుకుంటుంది. ఒక కన్ను తెరిచి చూసాను ఉదయించడాని తొందర పడుతూ చీకటిని తొలిగించుకుంటూ వస్తున్నా సూర్యడు లాగా అద్దం లో పైట నుంచి ఒక సన్ను బయటకు వస్తూ కనిపించింది. సీత చేతి కదలికకు అనుగుణంగా పైట నుంచి బయటకు పైట వెనకకు దోబూచులాడుతోంది.ఛీ నా బ్రతుకు ఈ అందాని చూస్తూ సొంగకార్చుకోవలసి వస్తుంది. సీత:- చుడడం అయిపోతే బయటకు వెళ్దామా. చూడడం తప్ప ఏమి చెయ్యగలను పద అని కిందకు వెళ్ళాము. స్నానం చేసి పైకి వచ్చి ఇంషీర్ట్ చేసుకొని కిందకు వెళ్ళాను. సీత ఇంకా రాలేదు. అత్తగారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు నేను సమాధానం చెపుతున్నాను. సీత స్నానం చేసి తల తుడుచుకుంటూ వస్తుంది. నేను మాట్లాడుతున్నాను కానీ చూపు మొత్తం సీత వైపే ఉంది. అత్తగారు:- అల్లుడు ముద్దుగా పెంచుకున్నాము ఎప్పుడు ఏడిపించకు. అత్తయ్యగారు తనను సంతోషంగా ఉంచడానికె నా ప్రయత్నం.మామగారు కూడా వచ్చారు. సీత కిందకు వచ్చింది. అందరం టిఫన్ చేసాము. సీత:- నాన్నగారు మేము ఆలా తోటకి వెళ్లి వస్తాము మధ్యాహ్నం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *