మార్పు 21

By | March 1, 2023
telugu sex stories మార్పు 21 హ్మ్మ్.. రోజు చేసుకున్నాము.. రాజు మాస్టర్ నాకు జాకెట్ కి హుక్స్, షర్ట్స్ కు బటన్స్ వేయడం నేర్పారు. నేను రోజ హాస్టల్ కి తెచ్చుకొని కుట్టుకొనేవాడిని. మునీశా చాచి సాయంత్రం పని అవ్విన తరవాత నాకు హుక్స్ కుట్టడం లో సహాయం చేసేది. నాకు జాకెట్స్ లు కుట్టడం వస్తే తనకు తెలిసిన వాళ్లకు చెపుతాను అని చెప్పింది. మునీశా చాచి వాళ్ళ ఆయన బాషా చాచా కి మటన్ కొట్టు ఉంది. వాళ్లకు ఏడుగురు సంతానం. ఐదుగురు ఆడపిల్లలు ఇద్దరు మొగవాళ్ళు. కొడుకులు ఇద్దరికీ వేరే కోట్లు ఉన్నాయి. దీనిలో ముగ్గరు ఆడపిల్లలకు పెళ్లి అయిపోయింది. ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఒక్కరు పదవ తరగతి ఉంకోలు తోమిదో తరగతి చదువు తున్నారు. కొడుకులకు పెళ్లిళ్లు అయిపోయాయి కొడుకులు వేరేగా ఉంటారు.అందరు మునీశా చాచి ఏది చెపితే అది చేయవలసిందే. కానీ మునీశా చాచి కి మొగుడు వాళ్ళ అత్తగారు. అంత మంది ఆడపిల్లలు వల్ల మునీశా చాచి కి జాకెట్స్ లో కుట్టడం వచ్చు. నేను మునీశా చాచి ఇద్దరం పోటాపోటీగా హుక్స్ కాని బుట్టోన్లు కాని కుట్టే వాళ్ళం. ఈ విష్యం తెలియని రాజు మాస్టారు నా స్పీడ్ చూసి నన్ను మెచ్చుకొని వారు. నెమ్మదిగా చీరకు ఫాల్ వెయ్యడం మొదలు పెట్టాను. నాకు జాకెట్స్ కటింగ్ నేర్పేరు నేను జాకెట్ కటింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ మీద చేసేవాడిని రాజు మాస్టర్ అనుకున్నట్లు వచ్చేది కాదు. రోజుకు హాస్టల్ లో పేపర్స్,వార్డెన్ గారి ఇంటిలో పేపర్ ఐపోయేవి. మల్లి పక్కరోజు పేపర్ కోసం ఎదురు చూసేవాడిని. నాకు బ్లౌజ్ కటింగ్ రావడం లేదు అని మునీశా చాచి చెప్పను. ఏడున్నరకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది. నన్ను కూడా ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళింది. అన్నం తినే వరకు వదలలేదు. రోజు సాయంత్రం చాచి వల్ల ఇంటిలో భోజనం జాకెట్ కట్ చెయ్యడం కుట్టడం మొత్తం నేర్చుకున్నాను. ఈ ప్రక్రియ లో చిన్న అమ్మాయికి మత్ లో డౌట్స్ చెప్పను. చిన్న అమ్మాయి పేరు రబియా.పెద్ద అమ్మాయ పేరు యాస్మిన్ మునీశా చాచి తన పిల్లకు చదువు చెప్పమని అడిగింది కాని మునీశా చాచి కూడా చదువు చెప్పేటప్పుడు ఉండాలి అని షరతు మీద ఒప్పుకున్నాను. ఇప్పుడు రాజు మాస్టర్ దగ్గర రోజుకు ఐదు గంటలు వెళ్తున్నాను. మధ్యాహ్నం రెండు నుంచి ఏడు వరకు. ఏడు గంటలకు మునీశా చాచి పిల్లలు ఇద్దరు వస్తారు. వాళ్లకు తొమిదిగంటల వరకు చదువు చెప్పి నేను హాస్టల్ కి వెళ్తాను. ఇలా రెండు నెలలు గడిచాయి. సాగరిక రెండు నెలలు అనుకున్నది మూడు నెలలు పట్టింది. మల్లి సాగరిక రావడం

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *