మార్పు 22

By | March 4, 2023
telugu sex stories మార్పు 22 నాతో మాటలాడినతరవాత ఆరోజే మల్లి వదిన ఊరికి వెళ్ళిపోయింది.వారం తరవాత వచ్చింది. ఉదయం హాస్టల్ నుంచి వచ్చాను వదిన:- నాన్నకు ఈ ఆలోచన ఉంది అని నాకు తెలియదు. భయపడవలసిన అవసరం లేదు నేను ఇంక ఎవ్వరిని పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పేసాను. నాకు ఈ కుట్టు పని నేర్పించు నేను ఈ పని చేసుకుంటూ బ్రతుకుతాను. నేను:- నేను ఉన్నంత కాలం నీకు ఇబ్బంది రాకుండాచూసుకుంటాను. ఇంక ఏడవడం ఆపి పని మీద ద్రుష్టి పెట్టు. ఉంకో నెలలో వదిన జాకెట్స్ కుట్టడం నేర్చుకుంది. వదిన చకకలాడుతూ పని చేస్తుంది.వదిన ఉండడం వాళ్ళ చాచి ఇంటికి రావడం మానేసింది. రోజు రబియా,యస్మైన్ వస్తున్నారు. ఒక రోజు ట్యూషన్ అవిన వెంటనే నేను వదిన భోజనం చేస్తున్నాము. వదిన:- పండు ట్యూషన్ చెప్పేటప్పుడు పంచలు కట్టకు. నేను:- ఎందుకు వదిన. వదిన:- ట్యూషన్ ఎలా చెపుతున్నావు. నేను:- నేను మెషిన్ కుట్టుకుంటూ చెపుతున్నాను. వదిన:- వాళ్ళు ఎక్కడ కూర్చున్నారు నేను:- నా ముందు. వదిన:- వాళ్ళు తలా ఎత్తితే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *