మార్పు 24

By | March 19, 2023
telugu sex stories మార్పు 24 సోమవారం సాగరిక వచ్చింది మంగళవారం ఉదయం చదువు మొదలు పెట్టాము. మాటిమాటికి వంటగదిలోకి వెళ్తుంది. సాగరిక వాళ్ళ అన్నయ:- సాగరిక అన్ని సార్లు అటు ఇటు తిరుగుతుంటే చదువుమీద ద్రుష్టి ఎలా వస్తుంది కదలకుండా ఒక గంట కూర్చొని చదువుకో. నేను:- నేను చెప్పి చెప్పి అలసిపోయాను ఒకే పాఠం రెండు మూడు స్లరు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమైనా అంటే నోరువేసుకొని పడిపోతుంది. చము గారు:- ఏమండీ పిల్లల్ని స్నానం కి తీసుకొని వెళ్ళింది. ఇప్పుడు సాగరిక నేను ఉన్నాము మల్లి లేచి వంటగదిలోకి వెళ్ళింది నేను వెనకాలే వెళ్లి సాగరిక పిర్ర మీద ఒకటి ఇచ్చాను. ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి వెల్లు అని పంపాను. చము గారు అసలు ఈ దెబ్బ మీకు పడాలి అన్ని సార్లు వస్తుంటే రావద్దు అని చెప్పనందుకు. ఇవ్వమంటారా.. ఉంకో సారి సాగరిక వస్తే మీకు ఎర్రగా అవుతుంది. హాల్ లో నేను:- అన్ని సార్లు లేస్తున్నావు ఎందుకు సాగరిక:- వికారం గా ఉంది. నేను:- సరే చదువు ఆపేద్దామా.. మల్లి కడుపులో తిప్పుతుంది అని వెళ్ళింది. నేను వెనకాలే

telugusexstories.info లో ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *